Nätverksträffen för fosfor och andra avloppsresurser.  

Torsdagen den 16 december bjuder Svenskt Vatten in till webinar och den femte träffen för det nationella nätverket för fosfor och andra avloppsresurser.

Vi vill samla alla som vill bidra till cirkulär resursanvändning från tätorternas avlopp: VA-organisationer, innovatörer, teknikleverantörer, lantbrukare, mineralgödseltillverkare, livsmedelsföretag, högskolor, universitet och forskningsinstitut och andra intressenter inom kretslopps-, jordbruks- och livsmedelsbranscherna.

Läs mer om nätverket här: https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/kretslopp-och-uppstromsarbete/nationellt-natverk-for-fosfor-och-andra-avloppsresurser/

Webinariet äger rum torsdagen den 16 december, kl 09.00 – 15.00.

Kostnad: 1995:- (exkl moms)
Anmälan finner du uppe till höger i menyn.

Program

09.00                  Inledning och välkommen, Lars Jederlund moderator

09.10 - 10.10     Policy och påverkan 

10.10 - 10.30       Paus 

10.30 - 12.00       Urval av pågående FoU  

12.00 - 12.40      Lunch

12.40 - 14.00     Pågående teknikutveckling 

14.00 - 14.15    Paus

14.15 - 15.00    Avslutning 

Med reservation för programändringar

Varmt välkommen med din anmälan!