Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø 2024

17.–18. april 2024, Clarion Hotel Oslo

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ved avdeling for universell utforming og læringsmiljø inviterer til faglig påfyll og erfaringsutveksling innen fagområdene universell utforming og tilrettelegging ved universiteter, høyskoler og fagskoler.

Om konferansen

På årets konferanse får vi blant annet:

  • Forventninger til arbeidet fra Kunnskapsdepartementet og direktoratet
  • Siste nytt innen forskning og trender
  • Presentasjoner om kunstig intelligens og hvilke muligheter og utfordringer dette gir i arbeidet med universell utforming og tilrettelegging
  • Innblikk i erfaringer i arbeidet med studenter som har psykiske vansker og hvilke grep som kan imøtekomme utfordringene

Jan Grue kommer for å utforske forestillingen om «normalitet» og samfunnets forventninger om usynlig arbeid. Og Linda Eide gransker det akademiske språket og spør – har vi et tilgjengelig språk i høyere utdanning?

Det blir parallelle sesjoner begge dager innen temaene universell utforming av IKT, erfaringer med tilretteleggingsarbeid, mangfold og læringsmiljø og inkluderende undervisning.

Målgruppe

Målgruppen for konferansen er ansatte som arbeider med eller interesserer seg for individuell tilrettelegging, læringsmiljø og universell utforming på alle universiteter, høyskoler og fagskoler i Norge.