Välkommen till Särskolans Rikskonferens 2020
 

Mot bakgrund av regeringens beslut att förbjuda allmänna samlingar på mer än 50 personer och på grund av den krissituation som råder i landet så ställer SIGYS in sina konferenser under 2020.

Ni som har anmält er till Särskolans Rikskonferens i Västerås i år kommer att informeras närmare.

Vi räknar med att genomföra konferenser som vanligt under 2021.
Vi hoppas få se er igen under Särskolans Rikskonferens 3-4 maj 2021 i Växjö.

Varmt välkomna och ta hand om varandra nu.

Med vänlig hälsning
SIGYSTEMA 2020: FORSKNING OCH FRAMTIDSTRO

Människans vetgirighet och nyfikenhet har resulterar i en fantastisk utveckling inom ett otal områden. Det har inte skett helt utan tveksamhet bland många.

Utvecklingen idag går svindlande fort. Artificiell intelligens (AI), robotar, drönare, självkörande bilar, informationsflöden, handel, betalningar med mera, med mera.

Rädslan inför den snabba utvecklingen är tydlig även idag. Kommer robotar att ta över jobben, Skall AI konkurrera ut den mänskliga hjärnan, Kommer vi människor att behövas.

Jag tror att rädslan är överdriven. Vi i skolan och inom andra sektorer behöver få närmare kontakt med forskningen för att kunna tillämpa de resultat som man gör och omsätta resultaten av forskningen i praktiken.

Vi hoppas kunna belysa en del av problematiken och även ge svar på några frågor under vår konferens och samtidigt förmedla en positiv framtidstro.

I skollagen står det:
All undervisning skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Är det någon som egentligen riktigt vet
Vad innehållet betyder i det meddelandet
Skolinspektionens granskning visar på stor olikhet
Bland skolorna i Svenska riket
Vi behöver nog ett klarläggande för att kunna förstå
i vilken riktning vi förväntas gå
(T Gumaelius)