Föreläsare

Åsa Ernestam
Sekreterare i Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U2017:07)

Programpunkt: Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven.
Datum: 4 maj, 10.30-11.15
Innehåll: Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till ”Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven.” Utredaren, som har i uppdrag att kartlägga och analysera skolornas stöd och elevhälsoarbete, ska nu även analysera hur elever kan få bättre stödinsatser och hur särskolan kan stärkas.

 

Caroline Engskär
Utredare/Projekledare vid Skolinspektionen, fil. dr.

Programpunkt: En utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Datum: 4 maj, 11.15-12.00
Innhehåll: Skolinspektionen har granskat kvaliteten i rektorns och huvudmannens arbete med att skapa förutsättningar för att utbildningen i grundskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Caroline lyfter de centrala resultaten från granskningen med fokus på huvudmännens stöd och hur rektorer arbetar för att möjliggöra en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 

Camilla Bardel
Professor i moderna språk med didaktisk inriktning

Programpunkt: ULF-projektet
Datum: 4 maj, 13.30-14.10
Innehåll: Med siktet inställt på en stärkt vetenskaplig grund för lärarprofessionen deltar Stockholms universitet i regeringsuppdraget ULF. Vägen dit går genom för Stockholms universitets del samverkan mellan forskare, lärare och skolhuvudmän och plattformen Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). Sveriges regering fattade 2017 beslut om ett initiativ till att minska glappet mellan forskning och utbildningsväsendet och uppdrog till akademin att skapa försöksverksamheten ULF - Utveckling, Lärande och Forskning. Verksamheten som bedrivs i projektform fram till år 2021 syftar till att hitta sätt för akademi och skola att samarbeta kring forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

 

Mattias Davidsson
Universitetslektor/projektledare vid Linneuniversitetet

Programpunkt: Projekt TriMo
Datum: 4 maj, 14.20-15.00
Innehåll: TriMo är en app för Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) med syftet att fler barn och vuxna med talsvårigheter skall kunna bli självständiga i sin kommunikation. Inom TriMo utforskas den moderna mobila teknikens potential och funktionalitet för att motivera till ökad användning och för att göra det lättare för vuxna i användarens omgivning att introducera hjälpmedlet

 

Anna PG Planting-Gyllenbåga
Ordkonstnär och författare

Programpunkt: Ett A-barns trottoarer - vad jag trott om livet, vad jag tror om livet och min tro på livet
Datum: 4 maj, 15.30-16.30

 

Torkel Klingberg
Läkare och professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet

Programpunkt: Den lärande hjärnan
Datum: 5 maj
Innehåll: Föreläsningen beskriver hur forskning kan förklara bakgrunden till utveckling och inlärningssvårigheter. Framförallt forskars det inom områdena läsning, matematik och kognitiv förmåga.
Detta är komplexa områden, med samverkan mellan gener, miljö och hjärnans utveckling.

 

Cecilia Hågemark
Undervisningsråd

Programpunkt:
* Aktuellt från Skolverket
* Revideringen av grundsärskolans kursplaner
Datum: 5 maj, 08.30-09.30

 

Marie Isralesson
Undervisningsråd

Programpunkt: 
* Aktuellt från Skolverket
* Revideringen av grundsärskolans kursplaner
Datum: 5 maj, 08.30-09.30

 

Anna Bergström
Speciallärare grundsärskolan, Skellefteå Lejonströmsskolan

Programpunkt: Digitalistering, programmering och kompensatoriska verktyg
Datum: 5 maj, 11.30-12.15
Innehåll: I specialläraren Anna Bergströms klassrum är programmering, robotar och smarta tavlor vardagsmat. Hon är så bra på att undervisa med digitala verktyg att hon blev utsedd till pristagare i lärarpriset Guldäpplet 2018

 

Joakim Gustafsson
Professor, KTH Kungliga tekniska högskolan

Programpunkt: Intelligenta Assistenter och Sociala Robotar
Datum: 5 maj, 13.15-14.45
Innehåll: De senaste åren har våra intelligenta assistenter blivit mycket bättre på att förstå människor när de talar. De har även blivit betydligt bättre på att tala som folk, med betoning på rätt ord och en språkmelodi som avspeglar innehållet. Detta gör att det inte längre är lika kognitivt belastande för oss att förstå vad de säger. Dessa intelligenta assistenter finns idag i våra mobiler, i smarta högtalare och snart även i hörapparater. Ett område som är på stark frammarsch är sociala robotar som även förstår vårt kroppsspråk, och som kan förmedla sina känslor via ansiktsuttryck och kroppsspråk.

 

Mer information kommer inom kort.