Svenskt Vatten inbjuder till Rörnät och Klimat 2022

Waterfront, Stockholm, 18-19 januari 2022
 

På grund av de skärpta råd och rekommendationer som kommunicerades måndag 10 januari från Folkhälsomyndighet och Regering samt den kraftigt ökande smittspridningen av covid-19 har vi tagit beslutet att ställa om konferensen till helt digital.

Alla anmälda deltagare kommer automatiskt att bokas om till digitalt deltagande.

Om du har en kollega som inte har anmält sig till konferensen men som önskar delta digitalt går det fortsatt bra att anmäla sig under fliken Anmälan här ovan.


Svenskt Vatten inbjuder till det 10:e årets konferens om Rörnät och Klimat (RÖK). RÖK-konferensen har etablerat sig som den stora mötesplatsen och nu finns det mycket att prata om! Vi redovisar fronten på kunskapsläget i högaktuella frågor. Det kommer som vanligt att finnas goda möjligheter till informella diskussioner och nya branschkontakter. Precis som tidigare år har konferensen en bred målgrupp och riktar sig både till dig som jobbar operativt med rörnät och dig som jobbar med strategiska frågor/samhällsplanering. Målet med Rörnät och Klimat är att ge inspiration och konkreta medskick som går att använda när du kommer hem.

Konferensen har tre pass varje dag med presentationer på olika teman såsom Framtid, Forskning, Underhåll/Förnyelse, Klimatanpassning, Juridik och Läckage. Digitalisering inom VA är ett återkommande ämne inom flera teman. Däremellan gott om tid för utställning och nätverkande utan trängsel. Eller varför inte träffa rörnätskommittén eller författarna bakom aktuella SVU-rapporter i pauserna? Svenskt Vatten har det senaste året publicerat rekordmånga publikationer och flera exempel på tillämpning av dessa kommer presenteras. Konferensdeltagare och branschens aktörer kan ställa ut i vår utställning, som bokas separat innan konferensen.

Hjärtligt välkomna!

Svenskt Vatten