Kontakt


Frågor kring anmälan, hotellbokning, utställning, föreläsning, tekniska problem
Vänligen kontakta Travel Team
Tel: 010-188 25 00
E-mail: svensktvatten@travelteam.se