Välkommen till Gilla Jobbet 2023

Programmet i sin helhet kommer du åt via knappen nedan.

 

Unik chans att få tid tillsammans med en forskare i Afa Försäkrings café!  

Gör din intresseanmälan idag!

Önskar du att du kunde få 10-15 min ensam med någon av de forskare som håller föreläsning under Gilla Jobbet? Få deras syn på just dina utmaningar och ta del av deras bästa tips och råd? Under Gilla Jobbet finns en unik chans till just detta i Afa Försäkrings café!

Under Gilla Jobbet finns en unik chans till just detta i Afa Försäkrings café! Välkommen att anmäla intresse för att träffa någon av forskarna under de angivna tiderna nedan. Du anmäler ditt intresse här: https://www.trippus.net/gillajobbet2023-träffaenforskare senast 13 oktober. Vi återkommer senast torsdag den 16 oktober med besked om du får plats och alla praktiska detaljer.

10:10-10:40
C1 - Stöd till chefer för att hantera fysisk och psykisk ohälsa på arbetsplatsen - Arbetsplatsdialogen

Therese Eskilsson, Umeå universitet

10:50-11:20
D1- Unga chefers arbete och arbetsmiljö

Christina Björklund, Karolinska Institutet

12:40-13:10
B5 - Återhämtning i arbetsvardagen 

Lina Ejlertsson, Lunds universitet

13:20-13:50
C7 - Förbi fallgroparna - på väg till ett bättre SAM 

Cecilia Österman, Linnéuniversitet

14:40-15:10
E3 - Artificiell intelligens, automatisering och arbetsmiljö

Åsa Cajander, Uppsala universitet

15:20-15:50
A1- Ljusarbetsmiljö och synergonomi

Hillevi Hemphälä, Lunds tekniska högskola

Prova-på-aktiviteter

A5. Byggbranschens säkerhetspark

Hur känns det att falla från hög höjd? Det går att testa med virtuell verklighet-teknik (VR). Och hur tunga blir en tumstock eller en hammare när de ramlar ner från några våningar upp? I Byggbranschens säkerhetspark, nära Arlanda, kan besökare från byggföretag praktisera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Några smakprov går att testa på Gilla Jobbet.

Riskuppfattning är individuell och alla påverkas av sina erfarenheter. Genom att reflektera över beteenden vid säkerhetsparkens uppbyggda stationer och scenarion får besökarna en god insikt över det egna beteendet. Under en fem timmar lång utbildning tränar besökarna i grupp sin helhetssyn och självinsikt, och sin förmåga att lösa problem, samarbeta och övertyga andra.

De kommer in på de olika rollerna genom hela byggprocessen och hur man kan påverka den fysiska och psykiska arbetsmiljön i tidigt skede. Målet är en starkare säkerhetskultur, som leder till färre olyckor, tillbud, arbetsskador och arbetssjukdomar. Område A Fysisk arbetsmiljö

Ann-Sofie Sjö

Byggföretagen

Björne Karlsson

Byggföretagen

Håcan Eskilsson

Byggföretagen

A6. Lär dig att falla rätt - kolla och prova på!

Genom att lära sig säkra fallstrategier, kombinerat med balans- och styrketräning, kan man minimera risken för allvarliga skador, som benbrott eller huvudskador.

Med stöd av Afa Försäkring har Svenska Judoförbundet utvecklat ett förebyggande träningsprogram, Judo4Balance, som är en metod för att förebygga risken för fallolyckor och fallskador på arbetsplatser. Programmet kombinerar fysisk träning, som ger styrka och balans, med fallteknik. Redan ett fåtal pass ger mätbara effekter. På över 100 arbetsplatser har man testat metoden, med goda resultat.

Forskning visar att fallolyckor är en av de vanligaste arbetsrelaterade skadorna. Genom att träna säker fallteknik kan man lära sig hur man skyddar sig själv, när man ramlar eller tappar balansen.

Julia Hamilton

Svenska Judoförbundet

A7. Arbetsredskap med exoskelett - kolla och prova på!

Kräftan har ett yttre skelett, ett exoskelett. Med en väst eller en handske kan vi människor också få ett slags yttre skelett, som gör oss starkare i arm och hand, och minskar belastningen.

Tekniken stödjer och underlättar i olika situationer där skelettet kan minska muskelspänningen med mer än 50 %. Exoskeletthandskar förstärker greppet hos personer som tappat handmuskelstyrka. Exoskelettvästar förebygger skador genom att avlasta vid tungt eller monotont arbete.

Högskolan i Gävle har i ett EU-projekt arbetat med att låta mindre byggföretag pröva olika typer av exoskelettvästar, och de har mätt effekter på muskelansträngning exempelvis vid arbete i axelhöjd, och ovanför huvudet. Vid statiska eller monotona uppgifter är utrustningen särskilt lämpad att använda, särskilt för den som redan har problem med rygg eller axlar.

I början av utvecklingen av den här tekniken var den dyr och lite komplicerad. Men nu har priserna sjunkit och utrustningarna har blivit enklare att använda.

På Gilla Jobbet kan besökarna se och prova exoskelettväst och exoskeletthandskar.

Sofi Jonsevall

Högskolan i Gävle

Mikael Wester

Bioservo