-
A1:1 Ljusarbetsmiljö och synergonomi
Plats: C2
Antal platser: 35/100
-
A1:2 Ljusarbetsmiljö och synergonomi
Plats: 26
Antal platser: 37/45
-
A3:1 Händerna och arbetsmiljön
Plats: 26
Antal platser: 23/45
-
A3:2 Händerna och arbetsmiljön
Plats: 24+25
Antal platser: 65/65
-
A4. Lär dig gerillaergonomins grunder!
Plats: Stora scenen
Antal platser: 116/700
-
B1. Mobbning
Plats: Stora scenen
Antal platser: 160/700
-
B4:1 Kris och mental belastning
Plats: C3
Antal platser: 99/185
-
B4:2 Kris och mental belastning
Plats: C4
Antal platser: 125/125
-
B5:1 Återhämtning i arbetsvardagen
Plats: 35+36
Antal platser: 65/65
-
B5:2. Återhämtning i arbetsvardagen
Plats: C1
Antal platser: 100/100
-
B6. Mer arbetsglädje med bättre kommunikation
Plats: Stora scenen
Antal platser: 1030/1300
-
B7:1 Förebygg sexuella trakasserier
Plats: C1
Antal platser: 89/100
-
B7:2 Förebygg sexuella trakasserier
Plats: C3
Antal platser: 70/185
-
B8:1 "Kvinnojobb”, “mansjobb” och arbetsmiljön
Plats: 24+25
Antal platser: 59/65
-
B8:2 "Kvinnojobb”, “mansjobb” och arbetsmiljön
Plats: 24+25
Antal platser: 35/65
-
B9:1 Stressrelaterad ohälsa och OSA i praktiken
Plats: C2
Antal platser: 99/100
-
B9:2 Stressrelaterad ohälsa och OSA i praktiken
Plats: C3
Antal platser: 185/185
-
B10. Sätta mål och fatta beslut för att nå ett arbetsklimat där alla kan gilla jobbet
Plats: Stora scenen
Antal platser: 1119/1300
-
C1:2 Stöd till chefer för att hantera fysisk och psykisk ohälsa på arbetsplatsen - Arbetsplatsdialogen
Plats: 35+36
Antal platser: 64/65
-
C1:1 Stöd till chefer för att hantera fysisk och psykisk ohälsa på arbetsplatsen - Arbetsplatsdialogen
Plats: C1
Antal platser: 100/100
-
C2:1 Det hållbara arbetslivet måste börja högst upp
Plats: 27
Antal platser: 64/65
-
C2:2 Det hållbara arbetslivet måste börja högst upp
Plats: 26
Antal platser: 45/45
-
C3. Starka friskfaktorer - så gör ni i praktiken
Plats: Öppna Scenen (ej garanterad sittplats)
-
C4:1 Därför lönar det sig att investera i arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
Plats: 27
Antal platser: 63/65
-
C4:2 Därför lönar det sig att investera i arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
Plats: C1
Antal platser: 100/100
-
C5:1 Skadligt bruk i arbetslivet
Plats: 35+36
Antal platser: 53/65
-
C5:2 Skadligt bruk i arbetslivet
Plats: C2
Antal platser: 55/100
-
C6. Ett längre arbetsliv
Plats: Öppna Scenen (ej garanterad sittplats)
-
C7:1 Förbi fallgroparna - på väg till ett bättre SAM
Plats: C3
Antal platser: 184/185
-
C7:2 Förbi fallgroparna - på väg till ett bättre SAM
Plats: C2
Antal platser: 100/100
-
C8. Covid: erfarenheter och lärdomar för framtiden
Plats: Öppna Scenen (ej garanterad sittplats)
-
C9. Arbetsmiljöverkets regelförnyelse - varför och hur
Plats: Öppna Scenen (ej garanterad sittplats)
-
D1:1 Unga chefers arbete och arbetsmiljö
Plats: 27
Antal platser: 26/65
-
D1:2 Unga chefers arbete och arbetsmiljö
Plats: 27
Antal platser: 65/65
-
D2:1 Ledarskapsstilar som främjar välbefinnande
Plats: C4
Antal platser: 125/125
-
D2:2 Ledarskapsstilar som främjar välbefinnande
Plats: 35+36
Antal platser: 65/65
-
E1:2 Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv – på jobbet och hemma
Plats: C1
Antal platser: 91/100
-
E1:1 Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv – på jobbet och hemma
Plats: C4
Antal platser: 125/125
-
E2:2 Virtuellt kontorsarbete
Plats: 27
Antal platser: 51/65
-
E2:1 Virtuellt kontorsarbete
Plats: 26
Antal platser: 31/45
-
E3:1 Artificiell intelligens, automatisering och arbetsmiljö
Plats: C4
Antal platser: 125/125
-
E3:2 Artificiell intelligens, automatisering och arbetsmiljö
Plats: C2
Antal platser: 100/100
-
E4. Tekniken och framtidens arbetsliv
Plats: Öppna Scenen (ej garanterad sittplats)
-
E5. Den hjärnvänliga arbetsplatsen och arbetsminnet
Plats: Stora scenen
Antal platser: 359/700
-
Vilka lärdomar kan man dra utifrån ett digitalt arbetsmiljöverktyg?
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Få snurr på arbetsmiljöarbetet med SAM-verkstan
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Forskning på 5 – få igång dialogen på din arbetsplatsträff
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Friskfaktorer i praktiken – Suntarbetslivs kommande friskfaktorverktyg
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Hälsofrämjande ledarskap för det hybrida kontoret
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Kom och spela Inkludo
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Kom och spela Inkludo
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Säkerhetsdialogen – stöd för att förebygga hot och våld på jobbet
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Schyst på jobbet inom besöksnäringen
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Skapa en hjärnvänlig arbetsmiljö
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Stressdialogen – börja förebygg osund stress!
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Så funkar medarbetarenkäten om OSA
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Ta en checklista till hjälp
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Ta ut egen statistik om arbetsskada och sjukfrånvaro
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Ta ut egen statistik om arbetsskada och sjukfrånvaro
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Var går gränsen mellan arbete och fritid?
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
B2:1 Förebygg och hantera hot och våld
Plats: C3
Antal platser: 182/185
-
B2:2 Förebygg och hantera hot och våld
Plats: C4
Antal platser: 125/125
-
Kulturkrockar, integration och arbetsliv
Plats: Stora scenen
Antal platser: 225/700
-
D3. Attraktiva arbetsgivare har en god arbetsmiljö - eller?
Plats: Öppna Scenen (ej garanterad sittplats)
-
E6:1 Så kan du förbättra den digitala arbetsmiljön
Plats: Rum 35+36
Antal platser: 55/65
-
E6:2 Så kan du förbättra den digitala arbetsmiljön
Plats: Rum 26
Antal platser: 45/45