-
A1. Ljusarbetsmiljö och synergonomi
Plats: C2
Antal platser: 19/100
-
A1. Ljusarbetsmiljö och synergonomi
Plats: 26
Antal platser: 15/45
-
A2. Ljudarbetsmiljön går att förbättra
Plats: 24+25
Antal platser: 28/65
-
A2. Ljudarbetsmiljön går att förbättra
Plats: 24+25
Antal platser: 23/65
-
A3. Händerna och arbetsmiljön
Plats: 26
Antal platser: 16/45
-
A3. Händerna och arbetsmiljön
Plats: 24+25
Antal platser: 40/65
-
A4. Lär dig gerillaergonomins grunder!
Plats: Stora scenen
Antal platser: 72/700
-
B1. Mobbning
Plats: Stora scenen
Antal platser: 82/700
-
B4. Kris och mental belastning
Plats: C3
Antal platser: 54/185
-
B4. Kris och mental belastning
Plats: C4
Antal platser: 112/125
-
B5. Återhämtning i arbetsvardagen
Plats: 35+36
Antal platser: 65/65
-
B5. Återhämtning i arbetsvardagen
Plats: C1
Antal platser: 100/100
-
B6. Mer arbetsglädje med bättre kommunikation
Plats: Stora scenen
Antal platser: 723/1300
-
B7. Förebygg sexuella trakasserier
Plats: C1
Antal platser: 68/100
-
B7. Förebygg sexuella trakasserier
Plats: C3
Antal platser: 39/185
-
B8. "Kvinnojobb”, “mansjobb” och arbetsmiljön
Plats: 24+25
Antal platser: 46/65
-
B8. "Kvinnojobb”, “mansjobb” och arbetsmiljön
Plats: 24+25
Antal platser: 26/65
-
B9. Stressrelaterad ohälsa och OSA i praktiken
Plats: C2
Antal platser: 100/100
-
B9. Stressrelaterad ohälsa och OSA i praktiken
Plats: C3
Antal platser: 185/185
-
B10. Sätta mål och fatta beslut för att nå ett arbetsklimat där alla kan gilla jobbet
Plats: Stora scenen
Antal platser: 787/1300
-
C1. Stöd till chefer för att hantera fysisk och psykisk ohälsa på arbetsplatsen - Arbetsplatsdialogen
Plats: 35+36
Antal platser: 65/65
-
C1. Stöd till chefer för att hantera fysisk och psykisk ohälsa på arbetsplatsen - Arbetsplatsdialogen
Plats: C1
Antal platser: 100/100
-
C2. Det hållbara arbetslivet måste börja högst upp
Plats: 27
Antal platser: 65/65
-
C2. Det hållbara arbetslivet måste börja högst upp
Plats: 26
Antal platser: 45/45
-
C3. Starka friskfaktorer - så gör ni i praktiken
Plats: Öppna Scenen (ej garanterad sittplats)
-
C4. Därför lönar det sig att investera i arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
Plats: 27
Antal platser: 65/65
-
C4. Därför lönar det sig att investera i arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
Plats: C1
Antal platser: 100/100
-
C5. Skadligt bruk i arbetslivet
Plats: 35+36
Antal platser: 48/65
-
C5. Skadligt bruk i arbetslivet
Plats: C2
Antal platser: 37/100
-
C6. Ett längre arbetsliv
Plats: Öppna Scenen (ej garanterad sittplats)
-
C7. Förbi fallgroparna - på väg till ett bättre SAM
Plats: C3
Antal platser: 116/185
-
C7. Förbi fallgroparna - på väg till ett bättre SAM
Plats: C2
Antal platser: 100/100
-
C8. Covid: erfarenheter och lärdomar för framtiden
Plats: Öppna Scenen (ej garanterad sittplats)
-
C9. Arbetsmiljöverkets regelförnyelse - varför och hur
Plats: Öppna Scenen (ej garanterad sittplats)
-
D1. Unga chefers arbete och arbetsmiljö
Plats: 27
Antal platser: 19/65
-
D1. Unga chefers arbete och arbetsmiljö
Plats: 27
Antal platser: 58/65
-
D2. Ledarskapsstilar som främjar välbefinnande
Plats: C4
Antal platser: 125/125
-
D2. Ledarskapsstilar som främjar välbefinnande
Plats: 35+36
Antal platser: 65/65
-
E1. Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv – på jobbet och hemma
Plats: C1
Antal platser: 57/100
-
E1. Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv – på jobbet och hemma
Plats: C4
Antal platser: 125/125
-
E2. Virtuellt kontorsarbete
Plats: 27
Antal platser: 25/65
-
E2. Virtuellt kontorsarbete
Plats: 26
Antal platser: 15/45
-
E3. Artificiell intelligens, automatisering och arbetsmiljö
Plats: C4
Antal platser: 125/125
-
E3. Artificiell intelligens, automatisering och arbetsmiljö
Plats: C2
Antal platser: 100/100
-
E4. Tekniken och framtidens arbetsliv
Plats: Öppna Scenen (ej garanterad sittplats)
-
E5. Den hjärnvänliga arbetsplatsen och arbetsminnet
Plats: Stora scenen
Antal platser: 230/700
-
Vilka lärdomar kan man dra utifrån ett digitalt arbetsmiljöverktyg?
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Få snurr på arbetsmiljöarbetet med SAM-verkstan
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Forskning på 5 – få igång dialogen på din arbetsplatsträff
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Friskfaktorer i praktiken – Suntarbetslivs kommande friskfaktorverktyg
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Hälsofrämjande ledarskap för det hybrida kontoret
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Kom och spela Inkludo
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Kom och spela Inkludo
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Säkerhetsdialogen – stöd för att förebygga hot och våld på jobbet
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Schyst på jobbet inom besöksnäringen
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Skapa en hjärnvänlig arbetsmiljö
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Stressdialogen – börja förebygg osund stress!
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Så funkar medarbetarenkäten om OSA
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Ta en checklista till hjälp
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Ta ut egen statistik om arbetsskada och sjukfrånvaro
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Ta ut egen statistik om arbetsskada och sjukfrånvaro
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
Var går gränsen mellan arbete och fritid?
Plats: Verktygsscenen (ej garanterad sittplats)
-
B2. Förebygg och hantera hot och våld
Plats: C3
Antal platser: 131/185
-
B2. Förebygg och hantera hot och våld
Plats: C4
Antal platser: 90/125
-
B3. Kampen med språket, rädslan för skillnader i perspektiv - och den sociala arbetsmiljön
Plats: Stora scenen
Antal platser: 126/700
-
D3. Attraktiva arbetsgivare har en god arbetsmiljö - eller?
Plats: Öppna Scenen (ej garanterad sittplats)
-
E6. Så kan du förbättra den digitala arbetsmiljön
Plats: Rum 35+36
Antal platser: 23/65
-
E6. Så kan du förbättra den digitala arbetsmiljön
Plats: Rum 26
Antal platser: 45/45