Välkommen på workshop om undervattensbuller


Datum: 2022-10-11
Tid: 13.00 - 17.00 

Var: SSRS Långedrag
Anmäl dig här

 

Undervattensbuller har historiskt fått lite fokus när sjöfartens miljöpåverkan diskuteras. IVL, Sjöfartsverket och SMTF bjuder in till workshop om miljöpåverkan från undervattensbuller som en del av projektet UndervattensBUller Från Farled (BUFF). Nu genomförs en workshop där vi med näringen och myndigheter vill föra en diskussion om miljöpåverkan från undervattensbuller.

Tillsammans med er vill vi, diskutera och resonera kring hur vi kan samverka kring undervattensbuller och hur undervattensbuller ska hanteras och styras.

Anmäl dig redan idag.

Agenda

 • Varmt välkomna! SMTF, Sjöfartsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Syfte och mål med eftermiddagen
    
 • Undervattensbuller från fartyg, Torbjörn Johansson, IVL
  • Vad är undervattensbuller från fartyg, var kommer det ifrån och hur mäter man det? Exempel från projektet Undervattensbuller från farled (BUFF)
    
 • Hur påverkar fartygens undervattensbuller miljön? Anna-Sara Krång, IVL
  •  Forskningsläget med avseende på miljöpåverkan från fartygsbuller
    
 • EU:s arbete med avseende på undervattensbuller, FOI (preliminärt)
  • Hur jobbar man med att ta fram tröskelvärden för undervattensbuller och hur kommer EU:s arbete omsättas i praktiken?
    
 • IMO:s arbete med avseende på undervattensbuller, Robin Cook, Transportstyrelsen
  •  Hur går arbetet med nya guidelines för undervattensbuller inom IMO?
    
 • Fikapaus
   
 • Undervattensbuller från farled – BUFF
  • Vilka åtgärder och incitament undersöker vi i BUFF-projektet? Planer för nästa steg och fortsatt projekt.
 • Workshop, uppdelning i mindre grupper med fokus på samverkan, incitament och fortsatt arbete
   
 • Uppsummering av dagen, fortsatt arbete, Torbjörn Johansson, IVL


Har du frågor?  Välkommen att kontakta
Sara Sköld, miljöstrateg Sjöfartsverket
Tel: 010-478 54 16 / sara.skold@sjofartsverket.se