Välkommen på workshop om undervattensbuller


Datum: 2022-10-11
Tid: 13.00 - 17.00 

Var: SSRS Långedrag
Anmäl dig här

 

Undervattensbuller har historiskt fått lite fokus när sjöfartens miljöpåverkan diskuteras. IVL, Sjöfartsverket och SMTF bjuder in till workshop om miljöpåverkan från undervattensbuller som en del av projektet UndervattensBUller Från Farled (BUFF). Nu genomförs en workshop där vi med näringen och myndigheter vill föra en diskussion om miljöpåverkan från undervattensbuller.

Tillsammans med er vill vi, diskutera och resonera kring hur vi kan samverka kring undervattensbuller och hur undervattensbuller ska hanteras och styras.

Anmäl dig redan idag.

Agenda


Har du frågor?  Välkommen att kontakta
Sara Sköld, miljöstrateg Sjöfartsverket
Tel: 010-478 54 16 / sara.skold@sjofartsverket.se