Information till deltagare med anledning av coronaviruset

Uppdatering 2020-05-29: Föreningen för Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Uddevalla kommun har beslutat att kongressen inte kommer att genomföras i augusti som planerat. Resia Kongress kontaktar alla anmälda. 

 


Välkommen till Uddevalla och Sveriges Stadsträdgårdsmästarekongress 2020 - 100 år av framtidens historia! 

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Uddevalla kommun välkomnar till årets kongress och föreningens 100-årsjubileum!

Väl mött i Uddevalla 26-28 augusti!

Stefan Björling
Centrumkoordinator, Uddevalla kommun


Anmälda utställare:

    

    

    


Foto i header och ovan: Uddevalla kommun
Foto i bakgrund: Resia Kongress