Välkommen med din anmälan

Välkommen till Landsbygdsriksdagen 2020 på Elmia Kongress- och Konserthus i Jönköping! Här hittar du program och all praktisk information du behöver inför Landsbygdsriksdagen 2020. 

Nedan kan du anmäla dig till Landsbygdsriksdagen 2020. Läs om hotell, program, inspirationsresor och seminarier innan du anmäler dig, eftersom du gör alla bokningar på en gång. Sista datum för anmälan 3 april 2020

Mer information om program, inspirationsresorna och de valbara seminarierna finns på www.landsbygdsriksdagen.se. 

Registration for international delegates, please click HERE.

Deltagaravgiften inkluderar deltagande och alla måltider. 

Tidig anmälan 3 februari - 3 mars
Lokala och regionala organisationer       3 000 kr
Myndigheter                                            4 000 kr
Nationella organisationer                        3 500 kr
Ungdom <30 år                                       1 000 kr

Ordinarie pris 4 mars - 3 april
Lokala och regionala organisationer       3 500 kr
Myndigheter                                            4 500 kr
Nationella organisationer                        4 000 kr
Ungdom <30 år                                       1 000 kr

Anmäl dig här

Lokala och regionala organisationer
 
Myndigheter
 
Nationella organisationer
 
Ungdom <30 år

Villkor

Betalning
Deltagaravgiften betalas med kreditkort eller mot faktura. Moms debiteras enligt gällande lagstiftning. Fakturan skickas med post till den adress som du anger på betalsidan i anmälningsformuläret. Vid betalning mot faktura tillkommer en administrativ avgift på SEK 50. Fakturan skickas enligt lag elektroniskt till myndigheter, landsting och kommuner, som har angett korrekt organisationsnummer och ev. referensnummer.

Avbokning konferensavgift
Anmälan är bindande. Behöver du avboka din plats gör du detta skriftligen till Resia. Om avbokning görs senast den 4 mars kommer en avbokningsavgift på SEK 500 att debiteras. Vid avbokning efter 4 mars debiteras hela konferensavgiften.

Avbokning logi
Scandic Elmia & Scandic Portalen
För avbokning fram till och med den 4 mars återbetalas logikostnaden, förutom en avbokningskostnad på SEK 300 för varje avbokning. Vid avbokning/ändring av bokning därefter kan ingen återbetalning göras. 
Övriga hotell

För avbokning fram till och med den 3 april återbetalas logikostnaden, förutom en avbokningskostnad på SEK 300 för varje avbokning. Vid avbokning/ändring av bokning därefter kan ingen återbetalning göras. 

Resa
Om resa till och från konferensen bokas genom Resia är detta en tilläggstjänst och respektive transportörs boknings- och avbokningsregler gäller.

Avbeställningsskydd gällande deltagaravgift och logi
Till skydd mot höga kostnader i samband av avbokning p.g.a akut sjukdom drabbar deltagaren eller nära anhörig (maka, make, sammanboende, registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar samt svärföräldrar) kan ett avbeställningsskydd tecknas. Mot uppvisande av läkarintyg utgår endast en expeditionsavgift på SEK 300.

Avbokningen ska ske skriftligen till congress@resia.se innan konferensens början. Läkarintyg skickas därefter till konferenssekretariatet. Avbeställningsskyddet är inte återbetalningsbart. Eventuella evenemang-, flyg- och tågbiljetter omfattas ej av avbeställningsskyddet. Önskas avbeställningsskyddet är kostnaden SEK 495.

Byte av deltagare
Om du inte har möjlighet att delta på mötet, kan du överlåta din plats till någon annan mot en avgift på SEK 300. Vi ber dig att kontakta Resia om detta blir aktuellt.

Ändring av faktureringsadress
Observera att vid omdebitering av en utställd faktura p.g.a. felaktigt angiven fakturaadress, debiteras en avgift på SEK 300.

Kostinformation
Önskemål om specialkost måste meddelas senast två veckor innan konferensens start för att Landsbygdsriksdagen ska kunna garantera att specialkosten kan serveras. Vänligen observera att med specialkost avses vegetarisk eller vegansk kost samt allergier. Dieter beaktas ej.

Kontakt för frågor om anmälan, hotell, resa & betalning
Resia Kongress
Tel: 018-18 35 35
E-post: 
congress@resia.se

Alla ändringar/avbokningar måste göra skriftligt till congress@resia.se