Anmälan  

Ömtåligheten - ett samtal om komplexitet och känslighet i pandemins utmanande tid

I en tid av stark ovisshet, när vi alla ropar efter svar och tidshorisonter, när tillit till myndigheter och experter både efterfrågas och ifrågasätts välkomnar vi dig till en förmiddag för reflektion och inspiration kring den enskilda och det gemensamma, kring stressade system och nya möjligheter.

Salong Krångel finns därför att många samhällsaktörer upplever att komplexiteten ökar såväl i samhällsfrågor som i de egna organisationerna. Komplexitet är här ett begrepp som självt är under utveckling men det anger en riktning mot utmaningar som inte kan mötas med befintliga verktyg eller enskilda kompetenser. Salong Krångel skapar sammanhang för samtal i olika format och med olika samarbetsparter som är intresserade av att undersöka komplexitet utifrån sina specifika erfarenheter. Där ges plats och stöd till olikhet, ambivalens och förändring. Med Salong Krångel vill vi erbjuda en plats att mötas och ett sätt för kunskapsutveckling mellan discipliner kring hur komplexitet kan identifieras och navigeras.

Vi inspireras av den klassiska salongen, den som skapar både utrymme och trygghet för olika tankesystem och erfarenheter. Samtal, närvaro och interagerande mellan många står i fokus. Det är en transformativ plats som bråkar med tvärsäkra gränsdragningar som åtskillnaden mellan det personliga och det professionella, det vardagliga och det ovanliga. I salongen tar också konsten ett omsorgsfullt grepp om deltagarna både med sin utökade arsenal av verktyg för lärande men också som provokatör för nya tankegångar.


Plats: Zoom - länk kommer i bekräftelsemail vid anmälan 

Datum: 15 maj 2020

Tid: 09:00-13:00

Mer information om Salong Krångel hittar du genom att klicka på flikarna högst upp till höger. 


Missade du Salongen vi anordnade den 5 februari?
Eller vill du bara drömma dig tillbaka till en mindre krånglig tid?

Här är en sammanfattning av dagen: