Nästa möte

 

Värmlands ordföranderåd 26 augusti 2022

 

 

Tid: 26 augusti 2022, kl 13.00-15.00
Plats: Hotell Gustaf Fröding
Målgrupp: Kommunstyrelsernas ordförande,  regionstyrelsens ordförande och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur- och bildningsnämnden samt kollektivtrafiknämnden, regiondirektör, bitr regiondirektör, kommundirektörer och medverkande samt gäster.

 

 

Program kommer under augusti

________________________________________________________________

 

 

Frågor programinnehåll
Ingrid Strengsdal
070-545 15 08
ingrid.strengsdal@regionvarmland.se

Frågor anmälan, access möteslänk
Britt-Marie Lindgren
070-296 79 32
brittmarie.lindgren@regionvarmland.se