Inbjudan till

 

Värmlandsrådsmöte den 23 september 2022
 

Välkommen till mandatperiodens näst sista möte med Värmlandsrådet, denna gång träffas vi digitalt.

 

Tid: 23 september 2022, kl 13.00-15.00.
Plats: Webbmöte via Teams. Länk till mötet skickas ut den 22 september.

Målgrupp: Kommunstyrelseordförande, ytterligare vald representant från kommun, regionstyrelsens ordförande, presidier regionstyrelsen, hälso-sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur-och bildningsnämnden, kollektivtrafiknämnden, kommundirektörer och regiondirektörer samt gäster.
Anmälan: För att delta på mötet måste du fylla i anmälningsformuläret som du finner längst upp på sidan.

 

Program OBS! att tiderna är ungefärliga 

13.00-13.05
Inledning

Fredrik Larsson, Region Värmland och Peter Söderström, Arvika kommun, hälsar välkommen

13.05-13.25
Polisen - information och dialog

Henrik Dahlström, tf chef för polisområde Värmland
Polisen bjuds regelbundet in till Värmlandsrådet för information och dialog om aktuell situation och läge samt frågor framåt.

13.25-13.55
Värmlandsstrategin - hur ska vi mötas?

Stina Höök och Malin Vikner, Region Värmland
Värmlandsstrategin är en plan för Värmlands utveckling fram tills 2040. Den är vårt gemensamma verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver. Malin Vikner berättar om processen och dialogen framåt. Värmlandsrådet kommer också att få möjlighet att diskutera i digital bikupa.

13.55-14.10
Paus

14.10-14.30
Compare - information och dialog
Jenny Thalin, Business Operations Manager 
Compare är ett techinnovationskluster där företag, startups, offentlig sektor, investerare, forskare och innovationsstödssystemet jobbar tillsammans för att lösa samhällets utmaningar med hjälp av framtidsinriktad digital teknik.


14.30-14.50
Värmlandsrådet, första mandatperioden

Fredrik Larsson och Peter Söderström

Värmlandsrådet bildades i och med regionbildningen 1 januari 2019. Tillbakablick och reflektion kring de fyra första åren.

14.50-15.00
Övriga frågor

Nästa gång vi träffas i Värmlandsrådet, den 25 november, träffas vi på Hotell Gustaf Fröding och då blir det även avslutning för Värmlandrådets första mandatperiod.

 

Varmt välkommen! 

Fredrik Larsson                                  Peter Söderström 
Värmlandsrådets ordförande          Värmlandsrådets vice ordförande 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Frågor programinnehåll 
Ingrid Strengsdal 
070-545 15 08 
ingrid.strengsdal@regionvarmland.se

 

Frågor anmälan, access möteslänk 
Åsa Henriksen 
073- 662 10 71
asa.henriksen@regionvarmland.se