Velkommen til konferanse for ledere i kommunal og fylkeskommunal voksenopplæring 2024

Med utgangspunkt i ny opplæringslov som kobler forberedende opplæring for voksne (FOV), videregående opplæring for voksne (VOV) og norskopplæring, står vi overfor en spennende tid med kvalifisering tilpasset voksne.

Det er essensielt å gi voksne en effektiv og fleksibel vei mot formell kvalifisering og varig tilknytning til arbeidslivet. For å oppnå dette, må vi tilrettelegge for samarbeid mellom ulike sektorer som har ansvar for voksnes læring.


Hvorfor lederkonferanse?

Lederkonferansen har som mål å støtte, motivere og inspirere ledere i deres arbeid med å iverksette vedtatte endringer i opplæring for voksne. Konferansen vil også legge til rette for erfaringsutveksling og skape en arena hvor ledere kan dele erfaringer og god praksis.


Målgruppe

Konferansen er rettet mot ledere for kommunal og fylkeskommunal voksenopplæring med ansvar for opplæring etter integreringsloven og/eller opplæringsloven, statsforvaltere, samt skoleeiere på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.  


Program

Kjetil Vevle, statssekretær i AID, vil åpne konferansen og du får høre Guri Tyldum, forsker i FAFO, presentere nye funn fra evalueringen av integreringsloven.

Asbjørn Støverud, divisjonsdirektør HK-dir, vil gi et overblikk over direktoratets ulike tiltak og virkemidler knyttet til voksneskvalifisering og opplæring.

Det blir i tillegg mulighet til å lære mer om realkompetansevurdering, implementering av nye modulstrukturerte læreplaner og interkommunalt samarbeid, bruk av KI og ledelse av utviklingsarbeid med fokus på fleksibel og digital opplæring.

Konferansen legger også opp til gode gruppesamtaler, erfaringsutveksling og informasjonsdeling.

Vi inviterer til festmiddag 18. september kl. 19.30. 

Detaljert program publiseres når det er klart.