Konferanse om digital kompetanse og livslang læring for bærekraftig omstilling i Norden (DigiNorden) 

Digital kompetanse er en forutsetning for at utdanningssystemet, samfunnslivet og næringslivet skal kunne foreta det grønne skiftet. De nordiske landene er avhengig av samarbeid for å løse klima- og naturmangfoldsutfordringene. På denne konferansen skal vi belyse på hvilken måte sektorene kan og bør jobbe for å nå målet om at Norden skal bli verdens mest bærekraftige region innen 2030, som beskrevet i Visjon 2030. 

Vi har ikke tid til å vente på at nyutdannede skal løse problemene våre, og livslang læring er essensielt for å lykkes. 

Konferansen DigiNorden er tilknyttet det norske ordførerskapet for Nordisk Ministerråd i 2022.  

Her kan du lese NVLs artikkel om konferansen.

 

"Vår felles nordiske ambisjon er å være verdensledende på omstilling, konkurransekraft og bærekraft. Sammen skal vi være en foregangsregion internasjonalt og bidra til verdenssamfunnets oppfyllelse av FNs bærekraftsmål"

Norges statsminister Jonas Gahr Støre og samarbeidsminister Anne Beate Tvinnereim  om norsk formannskap i Nordisk ministerråd i 2022.

                                                             NORDEN – sterkere og grønnere sammen