Velkommen til Strategisk forum, samarbeid om regionalt planarbeid i Viken

- felles innsats for en bærekraftig utvikling

 

Gå ikke glipp av denne muligheten til å være med på å påvirke de regionale plangrunnlagene for nye Akershus, Buskerud og Østfold. 

Programstyret ønsker dialog med politiske og strategiske ledere i sentrale organisasjoner i og rundt Viken om retningsvalg og strategier for en bærekraftig regional utvikling.

Strategiene blir en sentral del av utviklingen av de tre nye fylkene, og plangrunnlaget for:

  • Regional plan for areal og mobilitet
  • Regional plan for kompetanse og verdiskaping
  • Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd.

På strategisk forum i Fredrikstad vil vi jobbe videre med å konkretisere tematikkene fra det første strategiske forumet 6.april, og sette av god tid til innspill og drøfting.

Se foreløpig program og meld deg på i menypunktene øverst på denne siden.

Deltakelse og overnatting er gratis for inntil to representanter fra hver kommune eller organisasjon.

Det blir en antallsbegrensning på 200 personer. 

Påmeldingsfrist : fredag 21. oktober

Vi ser frem til en innholdsrik samling med spennende diskusjoner og lokale kulturinnslag!

 

Foto: Klaus Vedfelt/GettyImages