Danske Arkivdage 2020 er udskudt

Arrangørerne har besluttet at udskyde Danske Arkivdage fra det oprindeligt planlagte tidspunkt, 12. - 13. maj. Det sker som en foranstaltning til at hindre udbredelsen af Coronavirussen.

Danske Arkivdage afholdes i stedet 1. - 2. juni 2021. De afvikles som planlagt i Odeon, Odense.

Arkivdagenes form og indhold tænkes ikke ændret. Det er således stadig planen at have temaet ”Den private historie – arkiver fra erhvervsliv og civilsamfund i en digital tidsalder”. Der kan dog ske ændringer i programmet.

Arrangørerne har besluttet, at allerede tilmeldte deltagere kan vælge mellem at få deres betaling refunderet eller overført. De pågældende vil høre direkte fra arrangørerne. Vi beder om lidt tålmodighed med at få dette på plads.
 


Velkommen til DANSKE ARKIVDAGE 2021 og

”Den private historie” – arkiver fra erhvervsliv og civilsamfund i en digital tidsalder

Skal Danmarks historie fremover kunne skrives, må både den offentlige og den private sektor dokumenteres. Den offentlige sektor er der styr på, men hvad med den private? Breve, dagbøger, forhandlingsprotokoller og store tykke regnskabsbøger er fortid. I stedet anvendes digitale løsninger, ofte med kort levetid, besværlige formater og placering af data på servere, som ingen er helt sikre på, hvor befinder sig. Udfordringer er mange: Hvilke arkivalier findes der, og hvor er de henne?  Hvordan finansieres indsamlingen af digitale arkivalier? Hvilke juridiske problemer er der forbundet med opbevaring og brug? Hvordan er kvaliteten af data? Hvordan anvender man de nye typer af arkivalier? Er der noget, som falder mellem stolene? Og måske vigtigst af alt: Kan problemerne nå at blive løst, før næste sletterunde for altid har lagt dele af vores fælles historie i den store papirkurv?

Danske Arkivdage afholdes 1. - 2. juni 2021 i Odense.

Sammenslutningen af Lokalarkiver, Organisationen Danske Arkiver og Rigsarkivet har i fællesskab sammensat et program for to dage, hvor vi forsøger at give et bud på, hvad fremtiden vil bringe. Vi håber, at rigtigt mange har lyst at deltage og give deres besyv med i diskussionerne.