Foreløbigt program - opdateres løbende grundet udskydelse


"Den private historie” – arkiver fra erhvervsliv og civilsamfund i en digital tidsalder

DAG 1

 

9.30 - 10.00

Morgencafe og indskrivning

10.00

Velkomst. Vores fælles udfordringer og konferencens rammer ved Rigsarkivar Anne-Sofie Jensen

10.15

Keynote 1 - Christine Freeman, Pixar Animation Studios: “The Work of the Pixar Living Archives”. Deltager digitalt og live direkte fra Californien. 

10.45

Kaffepause

11.00

Keynote 2 - Præsentation af resultater og anbefalinger fra det nordiske arkiv- og museumsprojekt - Collecting Social Photography (CoSoPho) http://collectingsocialphoto.nordiskamuseet.se/  ved Kajsa Hartig, samlingschef, Västernorrlands Museum og projektleder for CoSoPho.

11.40

Stræk ben på stedet

11.45

Keynote 3 - Centrum för Näringslivshistoria: "Hvordan tænker vi forretning og arkiv sammen?"

12.15

Frokost

13.15

Præsentation af sessioner ved tovholderne

13.45

Pause - Ud i sessionerne

14.00 - 16.15

SESSIONER

 

Session 1 –  Digitale privatarkiver – hvad, hvordan og hvorfor

  • ”Digitale private arkivaliers flow fra aflevering til anvendelse i Aalborg Stadsarkiv”. Rasmus Falk, Aalborg Stadsarkiv.
  • ”Rigsarkivet, ABA og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) – et pilotprojekt om aflevering af digitale arkivalier”. Ulrich Flaskager Hansen, ABA.
  • ”Indsamling af store og små digitale arkiver. Erfaringerne fra indsamling af materiale fra udsendte soldater, folketingsmedlemmer, organisationer mv”. Mette Hall-Andersen, Rigsarkivet.

Session 2 – Fotos og erindringsprojekter, metode og finansiering

  • MultiAalborg - immigranthistorier på tværs: Præsentation af projektet, der har til formål er at nuancere det at være Aalborgenser ved at inddrage immigranters og flygtninges livshistorier i den samlede fortælling om Aalborgs historie. Der er indsamlet livshistorier med personer fra de ti største immigrant- og flygtningegrupper i Aalborg Kommune ved Bente Jensen, arkivar, Aalborg Stadsarkiv. 
  • ”Erindingsindsamling”. Københavns Stadsarkivs Erindrings- og Svireklub. Britt Boesen og Peter Wessel Hansen, Københavns Stadsarkiv

Session 3 – Partnerskaber og værdiskabelse, hvad kan arkiverne tilbyde?

  • ”OK's historie – hvad vil en stor virksomhed med sin historie? Hvordan faciliterer arkiverne arbejdet”. Henrik Mølgaard Frandsen, ejer af VURU og virksomhedshistoriker.
  • ”WAVE – partnerskaber med stake-holders om bygningsarv og byhistorie. Erfaringer fra et EU Interreg-projekt”. Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv, stadsarkivar.

Session 4 – Corona-dokumentation. Indsamling af samtidsdokumentation i en digital tid

  • ”Webdokumentation af civilsamfundet, muligheder og udfordringer. Med særlig henblik på indsamling af dokumentation fra Corona-krisen”. Anders Klindt Myrvoll, Netarkivet, Det kgl. Bibliotek.
  • ”Overblik over arkiver og museers Corona-indsamling”. Mads Kyvsgaard Mogensen, SLA.
  • ”Indsamling af dokumentation fra minkfarme. Metoder og erfaringer fra Coronakrisen. Har vi behov for et nationalt beredskab til indsamling af samtidsdokumentation”. Rune Clausen, Det grønne Museum.

16.30

Rundvisninger i kulturhistoriske institutioner i Odense. Vælg mellem Jernbanemuseet, Odense Bys Museer, Rigsarkivet og Historiens Hus. Tilmelding på særskilt mail som udsendes medio juli.

18.30

18.45

ODA er vært for et glas til alle deltagere før middagen

Middag i Bistro Hans Christian, ODEON. 

 

DAG 2

 

9.00

Godmorgen og velkommen tilbage

9.15

Opsang fra morgenstunden – hvorfor er private arkivalier så vigtige for Danmarkshistorien?
Martin Jes Iversen, CBS

10.00

Kaffepause

10.20

”Grundfos History Department. En central medspiller i virksomheden”. Anna Vichit Petersen, Archive Manager, Grundfos.
”Cowi´s arkiv  - fra kælderen til kernefunktion”. Martin Wilson Christiansen, Records Manager, COWI

11.20

Hvad kan vi sammen? - Status på arbejdet med privatarkivstrategien
Vicedirektør Kirsten Villadsen Kristmar

12.00

En god historie tage hjem på: Erindringers forsknings- og formidlingsværdi fra hver sin vinkel. Louise Ludvigsen og Peter Wessel Hansen.

12.45

Farvel og tak ved Styregruppen for Danske Arkivdage – Charlotte Voss (formand ODA), Jørgen Thomsen (formand SLA) og Ole Magnus Mølbak Andersen (Vicedirektør, Rigsarkivet)

 

Frokost

Ret til ændringer forbeholdes.