”Den private historie” – arkiver fra erhvervsliv og civilsamfund i en digital tidsalder

DAG 1

 

9.30 - 10.00

Morgencafe og indskrivning

10.00

Velkomst

10.15

Keynote 1 - Christine Freeman, Pixar: “The Work of the Pixar Living Archives”

10.45

Kaffepause

11.00

Keynote 2 - Cosopho (Collecting Social Photography) http://collectingsocialphoto.nordiskamuseet.se/

11.40

Stræk ben på stedet

11.45

Keynote 3 - Centrum för Näringslivshistoria: "Hvordan tænker vi forretning og arkiv sammen?"

12.15

Frokost

13.15

Præsentation af sessioner ved tovholderne

13.45

Pause - Ud i sessionerne

14.00 - 16.15

SESSIONER

 

Session 1 – Private arkivinstitutioner, hvad, hvordan og hvorfor?

 

Session 2 – Fotos og erindringsprojekter, metode og finansiering

 

Session 3 – Partnerskaber og værdiskabelse, hvad kan arkiverne tilbyde?

 

Session 4 – Den digitale udfordring, indsamling af arkivalier i en digital tid

16.30

 

Rundvisning på DSB-museet, Odense By Museer, Rigsarkivet

 

DAG 2

 

9.00

Godmorgen og velkommen tilbage

9.15

Opsang fra morgenstunden – hvorfor er private arkivalier så vigtige for Danmarkshistorien?
Kurt Jacobsen, CBS

10.00

Kaffepause

10.20

Omgang i sessionerne

11.20

Hvad kan vi sammen? - Status på arbejdet med privatarkivstrategien
Vicedirektør Kirsten Villadsen Kristmar

12.00

En god historie tage hjem på
Louise Ludvigsen og Peter Wessel Hansen: Erindringers forsknings- og formidlingsværdi fra hver sin vinkel

12.45

Farvel for denne gang

 

Frokost