Brønnøysund Musikkorps og Sparebank1 Nord-Norge ønsker dere velkommen til Torghattfestivalen 2019!

Brønnøy kommune, med sine snart åtte tusen innbyggere, ligger vakkert til i et vekslende kystlandskap med innland og fjellverden som bakgrunn. Brønnøysund er regionsenter for Sør-Helgeland. Kulturlivet i Brønnøy er rikt og har dype røtter. Sentralt i musikkbildet er Brønnøysund Musikkorps som med Torghattfestivalen har trykket tilreisende til Brønnøysund og stedets folk "ut av godstolen" for å oppleve et musikalsk og folkelig fellesskap som har satt spor etter seg. Når vi ønsker våre gjester velkommen, vet vi at vi har hele byens befolkning med oss. Torghattfestivalen er allerede blitt en vesentlig del av den lokale satsing på kultur og reiseliv. Dette bekreftes spesielt gjennom vårt samarbeid med Sparebank1 Nord-Norge, og alle våre andre samarbeidspartnere og sponsorer.