Festivalkontor: Brønnøysund Samfunnshus, Skolegata. Åpningstider:

Torsdag 10-20
Fredag 8-21
Lørdag 9-20
Søndag 9-16

E-post: torghattfestivalen@gmail.com

Hjemmeside: www.bmk.no

Instagram: https://www.instagram.com/torghattfestivalen/

Facebook: Torghattfestivalen

 

Telefon-nummer:

419 28 789 - Festivalkontoret

951 81 088 - Rita Jonassen, festivalsjef

481 92 434 - Hans Kristian Edvardsen, programsjef

 

Festivalstyret 2019:

Rita Jonassen, Hans Kristian Edvardsen, Hilde Nilsen, John Arne Warholm, Kari Kvalø, Tore Warholm, Siv Anne Brandmo, Guttorm Moe, Mina Frøshaug, Knut Alsaker, Linn Almendingen, Kristoffer Vale Nielsen