Tisdag 24/4 10.00 Inspirationspass med fika - KnowIT (25min)

IoT och AI förändrar kundupplevelsen

Axel Holtås, VD på Knowit Mobile, kommer att berätta om två tjänster där användandet av IoT och Artificiell intelligens skapat nya möjligheter att öka kundens upplevelse och samtidigt effektivisera. Den första tjänsten handlar om hur positionering av utrustning och patienter på akutmottagningen på Lunds Universitetssjukhus effektiviserat verksamheten. Den andra tjänsten handlar om hur chatbots, som bygger på Artificiell intelligens, kan frigöra resurser i en verksamhet.

 
Tisdag 24/4 12.50 Inspirationspass med kaffe - Cygate (25 min)

Ensam är inte stark - för ett lyckat säkerhetsarbete krävs samarbeten i ett ekosystem

Ökade regulatoriska krav ställs på alla organisationer, GDPR, NIS och en ny säkerhetsskyddslag för att nämna några exempel. Arbetet kräver en ordentlig insats och med denna ett angreppsätt som möjliggör organisatoriska förändringar.
Under Cygates presentation kommer vi att gå igenom praktiska tips på hur säkerhetsregulatoriska projekt skall genomföras för att få bästa resultat, hur säkerhetsarbetet skall prioriteras med olika analysmetoder samt hur Cygates säkerhetstjänster, Security Operations Center säkerställer att attacker upptäcks och säkerhetsincidenter hanteras på ett effektivt sätt för att uppnå de regulatoriska krav som ställs på organisationer.
Talare: Fredrik Börjesson, Head of Information Security Consulting
Cygate - MED PASSION FÖR IT
Cygate är ett svenskt IT-företag med styrka och flexibilitet. Tack vare vår långa erfarenhet, vårt personliga engagemang och inte minst vår passion till allt som stavas IT är du trygg hos oss.Vi är en del av Telia och på Sveriges största nät kan vi erbjuda lokalproducerade och skräddarsydda IT-tjänster med både bredd och spets för att hjälpa dig att förverkliga dina idéer. Våra 750 medarbetare på 21 orter i Sverige gör det möjligt.

Tisdag 24/4 12.50 Inspirationspass med kaffe - Svensk e-identitet (25 min)

Sambi – Komplett anslutning på fyra timmar

Det ska vara enkelt och gå snabbt att bli ansluten till Sambi! Det var Svensk e-identitets ledstjärna när de valde att ta rollen som Sambiombud. Företaget har därför utvecklat en smidig e-tjänst där alla användarorganisationer kan ansluta sig - både administrativt och tekniskt - på bara fyra timmar. Inget för- eller efterarbete krävs, vare sig för kommunen, landstinget, den stora koncernen eller för det lilla privata företaget. Jörgen Hellgren är VD och affärsutvecklare på Svensk e-identitet och är först i landet att tillämpa alla regelverk kring Sambi i praktiken. Hör honom berätta om vägen dit, hur Lidingö stad och Apotea enkelt blev anslutna och passa på att ställa frågor.

Tisdag 24/4 14.45 Inspirationspass med fika - Veritas (25 min)

Bergsbestigning och informationssäkerhet – vad har de gemensamt?

Man måste ha syrgastub för att bestiga Mount Everest men man kan gå upp för Hallandsåsen. I genomsnitt är 17% av företags data affärskritisk. 42% är s.k. dark data som inte används och bara tar plats. Har din organisation rätt verktyg för att bestiga ert informationsberg? 
Peter Nilson, datalagringsexpert hos Veritas berättar hur ni kan få insyn och kapa kostnader för managering och lagring av data. Ni hittar oss i Cygates monter där vi gärna berättar mer om den informationssäkerhetsanalys vi erbjuder i samarbete med Cygate.
Presentation - Om Veritas
Veritas Technologies är ledande leverantör inom informationshantering och informationssäkerhet. Veritas gör det möjligt för organisationer att visualisera och nyttja sin affärskritiska information – den viktigaste digitala tillgången idag. Med Veritas plattform kan kunder säkra och påskynda sin digitala omvandling och lösa IT- och affärsutmaningar. Det kan t.ex. handla om dataövervakning av molnlösningar, dataskydd, lagringsoptimering och kravuppfyllnad. Är det viktigt att kunna vara flexibel kring vilken datalagringslösning ditt företag väljer? Du träffar Veritas i Cygates monter!

Onsdag 25/4 10.30 Inspirationspass  med fika - Pulsen (25 min)