Välkommen till Svenskt Vattens seminarium om Avloppsdirektivet

10 April 2024 | Digitalt 
Kl 08.30 - 12.00

EU-parlamentet och Ministerrådet har i skrivande stund i stort sett enats om ett gemensamt förslag till ett reviderat avloppsdirektiv. Kraven i det kommer få stor inverkan på avloppshanteringen, investeringar och drift samt på kostnader och finansiering de kommande decennierna.  

Svenskt Vatten har varit engagerad i arbetet sedan 2016. Vi vet att intresset är stort och frågorna många. På det här webbinariet presenterar vi de viktigaste nyheterna i det kommande direktivet.  Läs mer om programmet genom att klicka på fliken "Program" ovan.

Välkommen med din anmälan!