Anmälan               

Anmälan hanteras av Reed & Mackay Kongress (fd Resia Kongress). Alla ev. frågor och ändringar gällande anmälan samt ev. logibokning hjälper Reed & Mackay dig med, congress.se@reedmackay.com.  Resa till Falun bokas på egen hand.

Deltagaravgifter
Deltagare, organisation/företag*: 3 000 kr inkl. moms (2 400 kr exkl. moms) ANMÄL DIG HÄR

Deltagare, privatperson*: 3 000 kr inkl. moms (2 400 kr exkl. moms)  ANMÄL DIG HÄR
Student:  2 375 kr inkl. moms (1 900 kr exkl. moms) ANMÄL DIG HÄR

*Erbjudande: Anmäl 4 deltagare, betala för 3 st. För att erhålla detta erbjudande gäller att alla 4 deltagare anmäls i en och samma bokning vid samma tillfälle, med en fakturamottagare. Deltagare kan inte läggas till i efterhand utan måste anmälas vid ett och samma tillfälle.

Deltagaravgiften inkluderar:

 • Deltagande i programmet på Högskolan Dalarna, Falun, fredag 4 oktober - lördag 5 oktober.
 • Kaffe och lunch enligt programmet.
 • Välkomstmingel i Magasinet fredag 4 oktober. 

Aktiviteter som kan bokas mot extra avgift:

 • Trerätters middag med dryck i Moriska gården, First Hotel Grand, lördag 5 oktober kl. 19.00: Subventionerad kostnad 750 kr (600 kr exklusive moms). 
 • Utflykter söndag 6 oktober:
  • S1 - A: Tusen år av Faluhistoria kl. 9.00 - 11.30, 330 kr inkl. moms (265 kr exkl. moms)
  • S1 - B: Tusen år av Faluhistoria kl. 11.00 - 13.30,  330 kr inkl. moms (265 kr exkl. moms)
  • S2:  En kyrklig vandring från renässans till medeltid kl. 10.00 - 12.15, 330 kr inkl. moms (265 kr exkl. moms)
  • S3: Konst och kultur i världsarvsbygd kl. 9.00 - 14.00, 775 kr inkl. moms (620 kr exkl. moms)
  • S4: En gruvlig tur. kl. 9.15 - 11.00 Guidad busstur enbart ovan jord, 370 kr inkl. moms (296 kr exkl. moms). Tillägg: Besök i gruvan, 192 kr inkl. moms (152 kr exkl. moms)

Vi reserverar oss för inställda utflykter vid för få deltagare samt för fullbokade utflykter. 


Betalning
Deltagaravgiften betalas med kreditkort eller mot faktura. Moms debiteras enligt gällande lagstiftning. Fakturan skickas enligt de uppgifter som du anger på betalsteget i anmälningsformuläret. Vid betalning mot faktura tillkommer en administrativ avgift på 80 kr inkl. moms (64 kr exkl. moms). Vid försenad betalning debiteras 60 kr i påminnelseavgift. Övriga kravavgifter och dröjsmålsränta tillkommer enligt inkassolagen respektive räntelagen. All debitering och fakturering utförs av Reed & Mackay.

Vid fakturering skall organisationsnummer (eller personnummer om du anmäler dig som privatperson), fakturaadress och fakturareferens anges. OBS: Om fakturan skall skickas till organisation i offentlig sektor, t.ex. en kommun, måste E-faktura väljas som distributionssätt och det är då obligatoriskt att ange VAN-operatör samt elektronisk adress (GLN-nummer eller Peppol-ID). Säkerställ även att fakturareferensen är angiven i det format din organisation/arbetsgivare kräver.

Ändring av faktureringsadress
Vid omdebitering av en utställd faktura p.g.a. felaktigt angivna faktureringsuppgifter, inkl. distributionssätt, debiteras en omdebiteringsavgift om 500 kr inkl. moms (400 kr exkl. moms).


Deltagarvillkor

Avbokning
Vid avbokning till och med den 1 augusti 2024 återbetalas hela beloppet, förutom 500 kr exkl. moms i avbokningsavgift. Vid avbokning fr.o.m. den 2 augusti 2024 debiteras hela konferensavgiften. Bokningsvillkoren är satta efter leverantörernas villkor som varken De Svenska Historiedagarna eller Reed & Mackay kan påverka. Avbokning skall ske skriftligt till congress.se@reedmackay.com.

Byte av deltagare
Om du inte har möjlighet att delta på mötet, kan du överlåta din plats till någon annan mot en avgift på 312,50 kr inkl moms (250 kr exkl. moms). Vi ber dig kontakta Reed & Mackay om detta blir aktuellt.

Logi

För bokningar på Hotell Falun
För avbokning av logi fram till och med den 2 juli 2024 återbetalas logikostnaden, förutom 312,50 kr inkl. moms (250 kr exkl. moms)  i avbokningsavgift. Vid avbokning därefter kan ingen återbetalning göras. 

För bokningar på Scandic Lugnet och Clarion Collection Hotel Bergmästaren
För avbokning av logi fram till och med den 1 augusti 2024 återbetalas logikostnaden, förutom 312,50 kr inkl. moms (250 kr exkl. moms) i avbokningsavgift. Vid avbokning därefter kan ingen återbetalning göras. 

För bokningar på First Hotel Grand
För avbokning av logi fram till och med den 29 augusti 2024 återbetalas logikostnaden, förutom 312,50 kr inkl. moms (250 kr exkl. moms) i avbokningsavgift. Vid avbokning därefter kan ingen återbetalning göras. 

Kostinformation
Specialkost måste meddelas senast två veckor innan konferensens start till Reed & Mackay för att De Svenska Historiedagarna ska kunna garantera att specialkosten kan serveras. Vänligen observera att med specialkost avses endast vegetarisk eller vegansk kost samt allergier, ej dieter eller övriga önskemål.

Alla ändringar, inkl. avbokningar, måste göras skriftligt till congress.se@reedmackay.com.


Kontakt
Reed & Mackay Kongress (fd Resia Kongress)
018-18 35 35 (tis-tors kl. 9-12)
congress.se@reedmackay.com