Vi ställer inte in, vi ställer om - Välkommen till Equalis digitala utbildningsdag i Nuklearmedicin!

Utbildningsdagen äger rum 17 november 2020 på webben.

Det traditionella användarmötet ersätts av en digital utbildningsdag. Programmet har tagits fram av Equalis expertgrupp i nuklearmedicin och kommer att vara lika lärorikt, inspirerande och engagerande som tidigare. 

Under den digitala utbildningsdagen är vi glada att kunna erbjuda anmälda deltagare ett omfångsrikt program med interaktiva moment och chans till nätverkande under livesändningen. Vi kommer att diskutera resultatet från årets utskick inom vårt program PET/CT A och få ta del av intressanta föreläsningar. Bland annat kommer Tea Crnic Bojkovic att prata om patientförberedelser inför FDG PET/CT, och Christina Goldkuhl om det diagnostiska förloppet för lymfom och hur PET/CT kan bidra till behandlingen. Under programpunkten ”Landet runt” låter vi som vanligt deltagare från runtom i Sverige prata om utvecklingsprojekt inom området. Dagen innehåller även en öppen diskussion om framtida utveckling av kvalitetssäkringsprogrammen inom nuklearmedicin, samt strukturerade gruppdiskussioner om aktuella ämnen inom både PET/CT och nuklearmedicin i stort.  

Alla intresserade är välkomna att anmäla sig. Anmälan till mötet skall vara Equalis tillhanda senast den 9 november 2020.

 

För mer information, klicka på ”Program” här till vänster.