Välkomna till Dissektionskurs med inriktning på halsens anatomi

Huvud-halscancer utgör ca 2,3% av samtliga cancerfall i Sverige och varje år diagnostiseras cirka 1600 nya fall med huvud- och halscancer enligt Svenskt Kvalitetsregister för Huvud- och Halscancer (SweHNCR). Kirurgi och strålbehandling utgör basen för att behandla maligna tumörer i huvud- och halsområdet. Som käkkirurg blir man involverad i behandling och rekonstruktion av maligna tumörer med infiltrering av käkben såsom tungacancer, munbottencancer och gingivalcancer. Kursen ger kännedom om grundläggande anatomi i halsregionen med fokus på kirurgisk behandling vid huvud- och halscancer. Kunskaperna är också av värde vid handläggning av ansiktstrauma och spridda odontogena infektioner.

Kursdatum: 2024-01-18 respektive 2024-01-19

Antal kursdeltagare: 14 specialister och 14 juniorer

Kurslokal: PO Medica, Sparsör

Målgrupp:
Dag 1,18 januari, specialister i käkkirurgi.
Dag 2, 19 januari, ”juniorer” (ST käkkir samt läkarstudenter och tandläkarstudenter med intresse för kirurgi).

Kursens mål:

 • Deltagarna ska få förståelse för vårdkedjan kring patienter med huvud- och halscancer.
 • Deltagarna ska få en fördjupad förståelse för anatomiska landmärken.
 • Deltagarna ska få fördjupad förståelse för kirurgi och onkologisk behandling av huvud – och halscancer.

Anmälan:
Anmälan görs på fliken Anmälan (som du finner högst upp till höger på denna sida).

Kringkostnader:
Logi- och resekostnader tillkommer.

Kursansvarig:
Jahan Abtahi, Överläkare Käkkirurgi, Öron- näs och halssjukdomar.
Torgny Schilling, Överläkare Plastikkirurgi och käkkirurgi.

Kursmiddag:
Kursmiddag och föreningsmöte 2024-01-18 kl 18.00. Ingår i kursavgiften.

Kursens innehåll:

Specialister (Dag 1)
Föreläsningar 08.00-12.00
Introduktion
Huvud och halsanatomi
Behandling av huvud och halstumörer
Mjukvävnadshantering
Kirurgiska entrén
Parotidektomi
Neck dissection

Lunch

Dissektion: 13.00-17.00

Juniorer (Dag 2)
Föreläsningar 08.00-12.00
Introduktion
Huvud och halsanatomi
Behandling av huvud och halstumörer
Kirurgiska entrén
Mjukvävnadshantering
Suturering och lambåteknik i huvud och halsområde

Lunch

Dissektion: 13.00-17.00

Dissektions övning och dess upplägg:

Föreläsning och dissektion övning.

A. Snittföring

 • Neck dissection
 • Partidektomi

B. Identifiering av

 • N. auricularis magnus,
 • V. jugularis externa,
 • M. sternokleidomastoideus,
 • V. jugularis interna
 • Carotis communis, carotis interna och externa
 • N. accecorius
 • M. digastricus
 • N. hypoglossus
 • Sumandibular körtel
 • A. facialis
 • V. facialis
 • N. facialis huvudstam och dess grena.
 • Parotis körteln
 • Submandibularis körteln