Välkommen till den nationella hälsoekonomiska konferensen som arrangeras av Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA) i samarbete med Göteborgs universitet, Gothia Forum/Västra Götalandsregionen, AstraZeneca och PharmaLex. Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och nyheter inom det hälsoekonomiska området.

Datum: Konferensen hålls den 6–7 april vid Wallenbergs konferenscentrum vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 
Vi önskar er välkomna hit till Göteborg för en fysisk konferens, men det finns också en möjlighet att följa konferensen digitalt (dock utan interaktivitet).

Klicka här för att anmäla dig.

Om du också önskar presentera så kan du bidra på olika sätt:

  • Projektpresentation (muntlig eller poster). Skicka sammanfattning/abstract på max 300 ord där syfte, arbetssätt samt forskningsmässigt och praktiskt mål/resultat framgår.
  • Temasession. Skicka en beskrivning av önskat tema samt föreslaget upplägg på max 300 ord.
     

Skicka ditt bidrag till sheasfhe@gmail.com senast den 7 januari. Bidragen kommer därefter att gås igenom av vår vetenskapliga kommitté. Återkoppling kommer att ske innan den 1 februari.

 

Var vänlig att notera att om du skickar in abstract för projektpresentation eller temasession så måste du fortfarande anmäla dig på denna sida för deltagande på konferensen!

Avgifter
Fysiskt deltagande: 2 900 kr
Digitalt deltagande: 1 800 kr

Avgifter för doktorander/studenter
Fysiskt delagande  doktorand/student: 1 800 kr
Digitalt deltagande doktorand/student: 1 500 kr