Välkommen till nästa års mest intressanta konferens!

Den 4-5 april 2022 är årets ViS-konferens tillbaka i fysisk form på Clarion Sign i Stockholm! Det blir årets mest intressanta konferens för dig som arbetar med vuxenutbildning. Anmäl dig redan nu!


Vi kommer som vanligt att kunna erbjuda medverkan av representanter för regeringen, myndigheter, forskning och vuxenutbildningens praktik. Som deltagare kommer du att få nyheter, insikter, kunskaper och inspiration. Men framför allt kommer du att möta andra vuxenutbildare för samtal och erfarenhetsutbyte.

Vi vet att intresset för en fysisk konferens är mycket stort. Därför kan du som är medlem i ViS anmäla dig redan nu för att garantera din plats. Då har du också möjligheten att aktivt påverka delar av innehållet i konferensen.
Vi arbetar också med möjligheten att parallellt erbjuda utvalda delar av konferensen digitalt. Vi återkommer med mer information så snart vi vet mer i denna fråga.