Bägaren och korset – Stilla dagar på Stjärnholm
med andhämtning, tystnad, gemenskap och bön

 

Välkommen att stanna upp och be, vara stilla och få andhämtning tillsammans med oss på Stjärnholm.

Dagar av kontemplation inför påsken. Möjlighet till samtal enskilt eller i grupp, tystnad, andaktsliv, bibelläsning, pilgrimsvandring, psalmsång i fastetid och bön.

Syfte: Ge möjlighet att komma närmare Gud, lära känna Gud bättre och älska Gud djupare.

Mål: Ge möjlighet för deltagarna att öppna upp sina hjärtan för att kunna ta emot Guds Ande, förundras och förnyas i sin kallelse att vara ljus och salt i världen och ta emot påskens glädje.

Utvärdering: Genom avslutande delande i ring där var och en delger vad de själva önskar av vad dagarna burit med sig för dem, vad de är tacksamma för, saknat, önskat mer av eller helst varit utan.
Deltagarnas och ledarnas delande speglas vid ledarsamlingen mot syfte och mål.

Material: Var och en medtar Bibel och anteckningsmaterial om man önskar
Konstnärmaterial finns tillgängligt i Nya biblioteket.

Förhållningssätt:
Måltider sker under tystnad. Samtal sker, för de som önskar, utomhus eller i klubbrummet i slottskällaren.
Viktigt att respekt visas både ute och inomhus för var och en som önskar vara helt i tystnad.


Man deltar endast i det man själv önskar.

Anmälan till enskilda samtal, vägledningsgrupp och pilgrimsvandring sker på måndag före lunch.
 

Målgrupp:
Alla från 18 år

Tid och plats:
Start 25/3 kl.09.30 slut 27/3 kl.13.00
På stiftsgården Stjärnholm

Kostnad:
4 600 kr (Deltagare kan söka medel ur Vistelsekassan)

Kontakt:
För frågor gällande dagarnas innehåll kontakta kaplan, Magdalena Johansson
För frågor gällande anmälan kontakta administratör Josefin Bredberg

Anmäl dig här senast 19/2