Deltagarkategorier och priser 

Medlem SOFF - 950 SEK/person 
Annat företag - 1 900 SEK/person
Alla priser är exkl. moms.

Till anmälan - Medlem SOFF
Till anmälan - Annat Företag

Avbokning kan göras fram till den 25 april utan kostnad.
Det går bra att byta namn på deltagare fram till 27 april.