Modul-uddannelse for konsultationssygeplejersker 2021

12. oktober + 16. november
Skovshoved

Tilmelding


Bliv klædt på til at afholde selvstændige konsultationer med patienter med type 2-diabetes i almen praksis
Akademiet er for dig, der skal holde selvstændige konsultationer med patienter med type 2-diabetes. På kurset vil du styrke dine evner til at håndtere og behandle patienter med type 2-diabetes i almen praksis. 
Vi tager dig igennem konkrete cases og klæder dig på til at rådgive og behandle dine patienter, så de kan få et bedre et liv med type 2-diabetes. Efter forløbet vil du være i stand til selvstændigt at planlægge og afholde diabetes mellemkontroller.

For at sikre den optimale læring samt implementering og forankring af læringen i din arbejdsdag, bliver du tilbudt både et forberedende og et opfølgningsmøde med din lokale diabeteskonsulent. På forberedelses- mødet introduceres du til forløbet og de medfølgende læringsressourcer, du identificerer dine konkrete problemstillinger, og der forventningsafstemmes. På opfølgningsmødet arbejder du med udgangspunkt i din egen plan videre med at optimere din læring. Der kan også være repetition af emner fra  akademiet. Du vil blive kontaktet af diabeteskonsulenten for at finde et  tidspunkt, som passer dig.

Indhold

• Du bliver undervist i guidelines, sygdomslære, opsporing, udredning, behandling, stratificering og patientkommunikation.
• Du skal arbejde i grupper omkring patientcases*, hvor den nye viden indøves.
• Du kommer til at netværke med kollegaer med samme udfordringer som dig selv.
• Du får mulighed for at dele erfaringer med kollegaer om, hvordan man bedst muligt kan organisere sig i forhold til behandling af patienter med type 2-diabetes.
• Du vil lave en handlingsplan for øvelsesperioden således, at du sikrer, at din nye viden bliver implementeret i dit daglige arbejde.
• Du vil lægge en plan for, hvordan du sikrer, at din nye viden bliver delt med dine kollegaer i praksis, således at der bliver en konsensus om, hvordan I håndterer patienter med type 2-diabetes i Jeres praksis.

* Alle cases er udvalgt af underviser
Tilmelding forudsætter deltagelse i begge moduler.
Tilmelding til dette møde inklusiv forplejning er personlig og kan ikke overdrages til eller inkludere andre.
Arrangementet vil blive anmeldt til ENLI inden dets afholdelse. Arrangementet er efter Novo Nordisk Denmark A/S opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området, selvom arrange-mentet ikke på forhånd er godkendt af ENLI.

Kontakt: Hvis du har spørgsmål, kontakt venligst reg@meetingplanners.dk