Välkommen till SDI Representantskapsmöte 2020!

16 - 17 maj på Kockums Fritid i Malmö

Sista dag för anmälan är 16 april!