Skolkuratorsdagarna 2020


TEMA: Normkritiskt värdegrundsarbete med fokus på machokultur, våld och porr.


Vi bryr oss och tänker nytt. Styrelsen för Sveriges Skolkuratorers Förening gör allt vi kan för att möta upp myndigheternas krav men också våra medlemmars behov. Vi ställer inte in, vi ställer om.

Skolkuratorsdagarna ställs om från två heldagar i Göteborg till 8 separata föreläsningar i digitalt format. Innehållet går att titta på när du vill och var du än befinner dig i världen, bara du har tillgång till internet.

Med start 9 oktober släpps kunskap och inspiration i form av filmade föreläsningar.
Inspiration och kunskap i arbetet på temat Normkritiskt värdegrundsarbete som går att titta på när du vill och inte är direktsänt.

Årets konferens blir inte samma mötesplats som vi är vana vid, men fram till 6 november har du möjlighet att ta del av inspirerande föreläsningar utifrån ett angeläget tema med stor aktualitet.

För endast 795 kr får du ta del av föreläsningar mellan den 9 oktober och 6 november.
I priset ingår även 1 års medlemskap i Sveriges Skolkuratorers Förening.

Sista anmälningsdag är den 9 oktober 2020
 

Skolkuratorsdagarna 2020
Varmt välkommen med din anmälan!

Anmäl dig som deltagare

Anmäl dig som föreläsare

Anmäl dig som styrelse eller inbjuden gäst


Föreläsare

Sandra Dahlén

Sandra Dahlén har arbetat med frågor som rör sexualitet och likabehandling i över 20 år och har lika länge mött både personal och elever i skolan. Sandra har tidigare arbetat för RFSU och var en av dem som formulerade den svenska normkritiken i mitten av 2000-talet och tog fram ett av de första metodmaterialen på ämnet: Bryt! Sandra Dahlén arbetar idag som frilansande utbildare och skribent i hela landet samt internationellt.

Föreläsning: "Normkritik - så självklart och utmanande på samma gång!"
Vad innebär egentligen normkritiska perspektiv i likabehandlingsarbete och varför behövs det? En inledande föreläsning med konkreta exempel som ger oss en gemensam grund.

Foto: Saga Berlin
 

Lucas Gottzén

Lucas Gottzén är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskning rör främst unga, genus och sexualitet. Han är författare till bland annat Av det känsligare slaget: Män och våld mot kvinnor (2019) och Genus (2020).

Föreläsning: "Krisande pojkar och starka flickor?"
Under senare år har hörts röster som oroar sig för att pojkar radikaliseras på nätforum, hamnar efter i skolan eller på andra sätt utgör samhällets förlorare. Samtidigt framställs flickor ofta som vinnare i utbildningssystem och på en sexuell marknad. Men är det så enkelt? Och hur kan vi förstå kön och sexualitet bland unga idag?
 

Helena Ekholm

Helena Ekholm undervisningsråd Skolverket.

Föreläsning: "Normmedvetet jämställdhetsarbete – skolans möjligheter och ansvar"
Skolan måste ha ett aktivt arbete för att främja jämställdhet och motverka olika former av kränkningar så som sexuella trakasserier. Skolan ska gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. Skolan ska exempelvis bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor. Normer kring kön och sexualitet och det förebyggande arbetet mot kränkningar är en del av skolans hälsofrämjande arbete.
 

Johan Lilly Gyberg

Johan Lilly Gyberg undervisningsråd Skolverket.

Föreläser tillsammans med Helena Ekholm.
 

Marco Vega

Marco Vega är sexualupplysare, utbildare och föreläsare samt utbildad kommunikatör och samtalsrådgivare inom korttids terapi. Han har arbetat med olika typer av sexualupplysning under 20 års tid. Det har innefattat informationskampanjer, samtal med unga såväl som vuxna och även utbildning av yrkesverksamma. Sexualiteten är en grundläggande aspekt av att vara människa och innefattar mer än våra erotiska liv. Därför är det viktigt att professionalisera frågorna som rör just relationer och sexualitet.

Föreläsning: "Killnormer som stör och förstör"
Marcos föreläsning kommer att ge en förklaring till normernas uppkomst, funktion och hur de upprätthålls av både vuxna och barn. Samt olika sätt att utmana och förändra dem.
 

Mikis Kanakaris

Mikis Kanakaris är verksamhetsutvecklare och coach på Stiftelsen 1000 Möjligheter och den nationella stöd- och kunskapsplattformen Ungarelationer.se. Han har arbetat med unga våldsutövare och utsatta sedan början på 90-talet och har idag fokus på unga, stödsökande förövare i partnerrelationer.

Föreläsning: "Våld i ungas partnerrelationer - vad ser vi och vad kan vi göra?"
Våld utövas i var 5:e ung partnerrelation. Vuxna ser inte våldet och de unga står ensamma utan stöd eller hjälp. Vi får forskningsläget om våldet i ungas partnerrelationer och vi får höra de ungas röster, både från utsatta och förövare. Föreläsningen avslutas med beskrivningar på hur vi kan agera för att driva en positiv förändring på individ och gruppnivå.
 

Hilda Johnsson

Hilda Johnsson har genom sitt arbete med hälsofrämjande arbete två år i rad hamnat på Bonniers Clio lista av svenska influencers att följa inom skolan. Hennes modell för arbete i klassrummet med psykosociala frågor kopplat till läroplanen har fått stor uppmärksamhet och kommer i maj 2020 ut i bokform. Genom sin kanal på Instagram @ms_livealittle lockas både unga och vuxna att följa hennes vardag med fokus på psykisk hälsa. Detta är även ledmotivet i Hildas podcast C/O Johnsson&Bergeling. Hilda har en master i socialt beteende. Mellan 2015-2019 arbetade hon som skolkurator.

Föreläsning: "Må bra prestera bra"
2016 fick Hilda en utmaning av sin chef – att plocka fram ett koncept för hur man konkret skulle arbeta förebyggande och hälsofrämjande i skolan. Baserat på forskning och underlag från elever och personal skapade Hilda en tematisk modell med psykosociala frågor. Idag berättar hon om hur det gick till och hur man konkret arbetar med dessa frågor, samt varför vi faktiskt måste göra detta.
 

Gabriella Karnekull Wolfe

En av grundarna till #Intedinhora, ett nätverk för och av personer med erfarenhet av prostitution och andra former av sexuella handlingar mot ersättning. Gabriella mottog Madeleine Leijonhufvud-priset 2019 för sina insatser för att sprida kunskap kring prostitution och sexuellt våld.

Föreläsning: "Vi är inte din hora"
Gabriella kommer att berätta om hur nätverket #intedinhora startade hösten 2017 och dela med sig av kunskaper om prostitutionens verklighet. Nätverket är idag en förening som jobbar utbildande, opinionsbildande och stödjande. Alla i nätverket har själva erfarenhet av prostitution och andra former av sexuella handlingar mot ersättning.

Foto: Louise Helmsfrid för Raoul Wallenberg Academy
 

Hampus Nessvold

I föreläsningen som bygger på boken ”Ta det som en man” (Bonnier Carlsen, 2017) gör Hampus en personlig och rolig djupdykning i sig själv och mansrollen. En tankeväckande föreläsning som inte bara ifrågasätter dagens samhällsnormer, den destruktiva och begränsande mansrollen utan också uppmuntrar pojkar och män att ta ansvar och vara del i kampen. En föreläsning som trots högst allvarligt budskap framförs med humor och självironi samt öppnar upp för samtal mellan unga och vuxna. Viktigt för alla som är eller känner en man. Scenföreställningen ”Ta det som en man” har regisserats av Mia Skäringer och spelats för utsålda hus och hyllats av såväl publik som press.


Kontakt

För frågor gällande anmälan, information och material:

Resekompani AB
Ulrica Malmesjö
resor@resekompani.se
026-26 70 70