Välkommen till Kommunikationswebinar 2021 

Tisdagen den 19 januari 2021 bjuder Svenskt Vatten in till Kommunikationswebinar 2021.
Tid: kl. 09.00-12.00 med reservation för viss tidsjustering.

Från 8.30 - Teknik check och digitalt fikamingel


Pris: 1495 kr ex moms

 

Program:

Moderator: Gunilla Hultgren Karell  Läs mer om Gunilla här

Kampanjåret 2021 hos Svenskt Vatten
2020 var året då vi alla ställde om. Hur ser kampanjåret 2021 ut hos Svenskt Vatten? Sofia Barré, Kommunikationschef på Svenskt Vatten går igenom vad som är på gång 2021.

Hållbar vattenanvändning
Våren 2018 drabbades Sverige av svår torka. För många VA-organisationer blev det första gången budskapet om att spara på vatten behövde kommuniceras ut till allmänheten. Nu är ett nytt nationellt koncept på väg att tas fram där vi som bransch kan kommunicera enhetligt.  Agneta Jönsson, Stockholm Vatten och Avfall och Helena Wall, Kretslopp och vatten Göteborg

Den poppigaste* rapporten
Du vet det redan och nu gäller det bara att kunna förmedla det till andra: Årets kanske viktigaste rapport har kommit och nu gäller det att kommunicera smart. Låt inte politiker, styrelsemedlemmar och andra intressenter gå vilse ibland begrepp som VA-taxa, investeringstakt och återanskaffningsvärde.

Investeringsrapporten ÄR spännande läsning för alla som vill fatta kloka beslut – och det vill väl alla. Mikael Larsson och Lovisa Gelotte från Svenskt Vatten håller i passet som visar hur du på bästa sätt förmedlar rapportens innehåll.

Poppigaste* fritt för tolkning men förslagsvis rapportens nyckelord: personal-organisation-pengar.


Klicka här för den fullständiga investeringsrapporten

Klicka här för sammanfattning av investeringsrapporten
 

Bakgrund om investeringsrapporten
År 2017 tog Svenskt Vatten fram rapporten “Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp” med syfte att analysera och bedöma framtida investeringsbehov och effekter inom VA-branschen. Slutsatserna om nödvändigheten av kraftigt höjda investeringsnivåer och i genomsnitt en fördubbling av taxorna för vatten och avlopp på 20 års sikt, väckte berättigad uppmärksamhet. I år, 2020, har en förnyad, uppdaterad och utvecklad analys av det framtida investeringsbehovet tagits av Svenskt Vatten.

Investeringar i storformat- Stockholms framtida avloppsrening  
inom stora infrastrukturprojekt omfattar många strategiska delar. Förståelse för att kommunikation måste vara med i ett tidigt skede när projektet planeras och skapa en öppen och transparent kommunikation till medborgare och beslutsfattare är av största betydelse för resutlatet. Kommunikation är också en strategisk framgångsfaktor genom hela projektet.

När den inställda planen blev en möjlighet
2020 har kantats av inställda studiebesök, avbokade skolmässor och andra tappade tillfällen för oss att träffa den yngre generationen. Kan vi träffas ändå och hur? Hör en rad exempel på kollegor som genom teknik och på andra sätt lyckats hålla kontakten med den kanske viktigaste målgrupper i beteendefrågor - barn och unga.

- Studiebesök via VR - Peter Löfstedt, Borlänge Energi
- Digital skolinformation - Anna Törngren, Mitt Sverige Vatten & Avfall
Kretseum - Emilia Dall´Osso, VA SYD
- En skitviktig tävling - Johanna Cory, Vakin

 


 

 

 

 

Har du några frågor? 
Skicka ett mail till:
kursbokning@svensktvatten.se