När har vuxenutbildningen lyckats?

Vid årets konferens ställer ViS en väldigt enkel fråga till alla de intressenter som vill ha en vuxenutbildning med hög kvalitet: När har vi lyckats?

Anledningen till att vi ställer frågan är att vuxenutbildningen mäts och bedöms på så många olika sätt och på olika nivåer. Så, har vi lyckats när vi:

  • Löst kompetensförsörjningen i regionen?
  • Genomfört det systematiska kvalitetsarbetet?
  • Integrerat nyanlända?
  • Hållit budgeten?
  • Stärkt demokratin?
  • Haft skriftliga rutiner för klagomålshantering?
  • Uppfyllt skollagen?
  • Uppfyllt avtalet?
  • Varit en andra och en annan chans?

Vuxenutbildningen är stolt över att ha ett brett uppdrag och att spela roll. Men i brist på avvägningar och prioriteringar är det svårt att kunna svara på den till synes enkla frågan: När har vi lyckats? Vid årets vuxenutbildningskonferens söker vi svaret på frågan.


Datum: 2-3 maj
Plats: Konsert & Kongress, Linköping


Anmälda utställare: