Progressive Alliance och Palmedagarna 2019

Datum och tid:

Progressive Alliance Conference
fredag den 15 november 2019 kl. 14.00 - 19.00 + buffémingel

Palmedagarna 2019
lördag den 16 november 2019 kl. 10.00 - 17.00 och solidaritetsfest från 18.30
söndag den 17 november 2019 kl. 09.00 - 12.00

Plats:

Folkets Hus Konferens
Barnhusgatan 12-14, 111 23 Stockholm

Deltagaravgift:

Deltagaravgift: 400 kronor
Deltagaravgift ungdom (25 år eller yngre) och student: 200 kronor

För att anmälan ska vara giltig ska deltagaravgiften vara betald senast torsdag 31 oktober till Palmecentrets plusgirokonto 63 74 74-8.
Avgiften är frivillig om du endast deltar på fredagen.


Anmälan

På vilket sätt kommer du att delta på konferensen?

Deltagare

Ungdom (25 år eller yngre)  /  Student


Kontakt

För frågor kring konferensen:

palmedagar@palmecenter.se

För frågor kring anmälan eller resor:

Resekompani AB
026-26 70 70
resor@resekompani.se


Hitta hit