Välkommen till Equalis utbildningsdagar för Klinisk immunologi!

Utbildningsdagarna äger rum 20-21 april på Wärdshuset Lasse Maja, Järfälla. Du kan välja mellan att delta på plats eller digitalt. 

Programmet har tagits fram av Equalis expertgrupp i klinisk immunologi. Det omfattar såväl uppföljning av kvalitetssäkringsaktiviteter inom området som presentationer om aktuella ämnen.

Vi är mycket glada över att åter kunna välkomna er till att under två dagar träffas fysiskt och lyssna på spännande föreläsningar och diskutera med varandra! Men möjligheten till digitalt deltagande finns kvar.

Årets utbildningsdagar inleds med tre föreläsningar om diabetes – immunologisk bakgrund, diagnostik och forskning. Efter lunch får vi höra om kliniska aspekter, diagnostik och riktlinjer kring autoimmuna leversjukdomar. Vi avslutar dagen med gruppdiskussioner för alla deltagare på plats.

Andra dagen börjar vi med genomgång av Equalis omgångar 2022, där det blir en fördjupning av komplementfaktorerna. Blåsdermatoser som är ett ovanligt men allvarligt tillstånd och diagnostiken av det fortsätter dagens program. Återigen finns ”Landet runt” på programmet och vi hoppas att ni skickar in ert bidrag till detta. Hur gör vi nu med GBM-antikroppar och ANCA? Dagen avslutas med information om kommande riktlinjer och nya antikroppar.

”Landet runt” är en programpunkt där du som deltagare erbjuds tillfälle att dela med dig av erfarenheter från den egna verksamheten. Anmäl en presentation under fliken ”Anmälan > Landet runt” senast den 1 mars.

Alla intresserade är välkomna att anmäla sig. Anmälan till utbildningsdagarna skall vara Equalis tillhanda senast den 8 mars 2023. Anmälan efter angivet datum medför en förhöjd avgift.

Det finns även möjlighet till utställning, klicka på fliken "Anmälan > Anmälan Utställare" för anmälan och mer information.