Välkommen till NDM 2024 i Göteborg, 21 - 22 mars 2024.


Målgrupp

Mötet vänder sig till dig som i din profession har uppdraget att främja organ- och vävnadsdonation från avlidna inom sjukvård, vävnadsråd, myndigheter och patientföreningar.

Syfte

Mötet är ett forum där vi genom föreläsningar och i workshops delar kunskaper, lär av varandra och tar ut färdriktningen i aktuella frågor. Allt för att främja donation av organ och vävnader.

Värdar för mötet

Pia Löwhagen, Nina Ulin och Ingrid Sandgren
Regionalt Donationscentrum Väst
Västra Götaland och Varberg


Praktisk information

  • Mötet äger rum på Svenska Mässan/Gothia Tower som ligger vid Korsvägen i centrala Göteborg.
  • 250 enkelrum finns till förfogande 21-22 mars och kan bokas i samband med anmälan.
  • Önskas logi från kvällen före, dvs. 20 - 21 mars går det att anmäla detta i samband med att du gör din ordinarie bokning. (begränsat antal rum finns)

I deltagaravgiften ingår:

Dag 1: Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och middag samt logi för de som bokar det.

Dag 2: Frukost för övernattande, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.


Första och sista anmälningsdag 

Anmälan öppnar den 16 oktober 2023 och sista anmälan är den 2 februari 2024. Deltagaravgiften höjs med 400 kr efter den 30 november 2023.

Observera att antalet platser är begränsat. Konferensen kan därmed bli fullbokad före sista anmälningsdag.


Avbokning

Det går bra att överlåta din plats till en kollega utan kostnad. Vänligen meddela namn på den nya deltagaren till konferenskoordinator: annika.sylwan@vgregion.se.

Anmälan är bindande efter den 30 november. Vid avbokning efter detta datum debiteras full deltagaravgift.

Avbokning efter den 30 november måste ske skriftligt per e-post till annika.sylwan@vgregion.se. Avbokningen är giltig när du fått bekräftelse via epost.