Välkommen till Rehabveckan i Linköping
26-28 maj 2021 på Konsert & Kongress


"Hållbar rehabilitering"

Rehabveckan 26-28 maj 2021 i Linköping kommer att genomföras!

Med det rådande läget vet vi inte ännu i vilken form. Vi hoppas ju
givetvis på att kunna ha ett fysiskt möte. Om detta inte är genomförbart
kommer vi att titta på andra möjligheter och alternativen är då antingen
ett hybridmöte eller ett digitalt möte!

Ni som anmälde er till maj 2020 och/eller december 2020 har era bokningar kvar
inför 2021. Vi har bokat om er anmälan till konferensen.

Ta hand om er!

Rehabveckan presenteras av: