Välkommen till Skolläkardagarna 13-14 september 2023!

Äntligen kommer vi att kunna ses igen, denna gång i Conventum Konferens lokaler med unik karaktär och prisbelönt 60-tals arkitektur mitt i centrala Örebro. 

Under två fullspäckade dagar kommer det att bjudas på ett spännande och varierande program bl.a. med tema ungdomsmedicin, barnobesitas, ARFID, endometrios hos barn och unga samt utredning av IF vid upptäckt i skolan.

Vi kommer under dagen få lyssna till en inspirerande föreläsning om musikens kraft.

Musik-temat fortsätter under middagen där Funkismello-vinnaren Philip Jurland med vänner står för underhållningen.

Även i år välkomnar vi Elevhälsans och skolans alla professioner!

Datum och tid:

Onsdagen den 13 september kl. 09.00 -
Torsdagen den 14 september kl. 15.00

Plats:

Conventum Konferens - Ingång Club 700
Drottninggatan 42, Örebro


Anmälan

På vilket sätt kommer du att delta på konferensen?

Deltagare

Föreläsare

Inbjudna gäster

Svenska Skolläkarföreningens Styrelse

Utställande företag

Monterpersonal


Konferensavgifter

Deltagare

Early bird pris fram till den 15 juni 2023 4 400 kr
Konferensavgift 4 900 kr

Utställare

I varje monterplats ingår bord, stol, el och Wi-Fi.
Monterytan är 2x3 meter, dvs 6 m².
Företag 9 600 kr
Ideell förening 6 500 kr
Extra monterpersonal 1 650 kr
Alla priser är exklusive moms.


Program

Onsdag 13 september

09.00 - 10.00 Kaffe och registrering
10.00 - 10.30 Välkomsthälsning
Pernilla Gudmundsson ordförande SSLF samt Jonas F Ludvigsson barnläkare i Örebro och professor vid Karolinska Institutet
10.30 - 12.00 Ungdomsmedicin
Malin Örn, Anna Enström, Johan Wiklander och Emma Frigyesi
12.00 - 13.30 Lunch och tid för utställningen
13.30 - 14.15 Nya NNR 2023
Emma Patterson
14.15 - 15.00 Frisk skolstart
Liselotte Schäfer Elinder
15.00 - 15.30 Kaffe och tid för utställningen
15.30 - 16.30 ARFID Digital föreläsning
Lisa Dinkler
16.30 - 17.00 Hur musik och ett sammanhang kan påverka ens liv och utveckling/
Musikens betydelse för personer med funktionsvariationer

Charlotte Ollward och Philip Jurland
19.00 Middag

Torsdag 14 september

08.30 - 09.15 Lindrig intellektuell funktionsnedsättning i skolan
Elisabeth Fernell och Ida Lindblad
09.15 - 10.00 Hur ska vi utreda barn med IF/autism? Erfarenheter från Klinisk genetik
Malin Kvarnung
10.00 - 10.30 Kaffe och tid för utställningen
10.30 - 11.15 Funktionsanamnes vid utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar
Eva Nordin-Olsson
11.15 - 12.00 Barn-obesitas. Prevention, likvärdighet och globalt perspektiv
Annika Janson
12.00 - 12.30 Frågor och reflektioner
12.30 - 13.30 Lunch och tid för utställningen
13.30 - 13.40 Prisutdelning/Utnämning av hedersledamöter
13.40 - 14.55 Barnen med endometrios - En patientgrupp som inte finns?
Said Makari, Katarina Olbers
14.55 - 15.00 Avslutning
15.00 Fika


Föreläsare

Malin Örn Specialist barn- och ungdomsmedicin. Ungdomsmottagning i Värmland och skolläkare i Karlstads kommun, ledamot i Svensk förening för ungdomsmedicin.

Anna Enström Skolöverläkare Karlstads kommun, ledamot i Svensk förening för ungdomsmedicin och specialist i barn- och ungdomsmedicin.

Johan Wiklander Spec i allmänmedicin och skolhälsovård. Ungdomsmottagningen Nyköping. Elevhälsans medicinska insats, Nyköpings kommun, ledamot i Svensk förening för ungdomsmedicin.

Dubbelföreläsningen kommer att handla ungdomsmedicin ur ett skolläkarperspektiv och ta upp vad som utmärker en ungdomsvänlig vård samt gå igenom anamnesverktyg för ungdomar.

Emma Johansson Frigyesi Styrelseledamot i Svensk förening för ungdomsmedicin, specialist i barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Helsingborgs lasarett och skolläkare i Helsingborgs kommun.

Emma Patterson Nutritionist och dietist. Docent, och adjungerad lektor i folkhälsonutrition vid Karolinska Institutet samt nutritionist vid Livsmedelsverket.  Emma har disputerat på temat kostvanor bland unga och har därefter fördjupat sig inom nutritionsepidemiologi och folkhälsovetenskap.

Föreläsningen kommer att belysa hur vi kan få både hållbara skolmåltider och optimal hälsa för barn samt ta upp de nya nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2023, som kommer att ligga till grund för Livsmedelsverkets kostråd.

Liselotte Schäfer Elinder MSc, PhD, adjungerad professor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet och ledare för forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet. Även anställd vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm.

Liselotte leder det universella familjestödsprojektet ”En frisk skolstart”, som syftar till att främja hälsa och vända utvecklingen med övervikt och obesitas hos barn som börjar skolan. Studien genomförs som ett samarbete Karolinska Institutet och skolor i tre kommuner med större hälsobehov. ”En frisk skolstart” har som mål att öka kunskapen om hälsofrågor hos både elever, föräldrar och skolpersonal och har visats ha god effekt. Forskargruppen har även planer på att utveckla ett liknande familjestödsprogram för barn med ohälsosamma levnadsvanor i primärvården i linje med det Nationella Vårdprogrammet från 2022.

Lisa Dinkler Ph.D. Postdoktor vid Center for Eating Disorders Innovation (CEDI) vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Föreläsningen kommer att handla om ARFID (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder) och överlappningen mellan restriktiva ätstörningar och utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar (NPF).

Charlotte Ollward Kulturpedagog, musiker, körsångerska och körledare.

Philip Jurland Konferencier, vinnare av Funkis-Mellon 2016, underhållare, medlem i gruppen Funkisbro samt i kören Joybells.

En inspirationsföreläsning om hur musik och ett sammanhang kan påverka en persons liv och mening.

Elisabeth Fernell Professor i barn- och ungdomspsykiatri, barnneurolog, Gillbergcentrum, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, medlem i arbetsgruppen för patientsäker utredning av lindrig intellektuell funktionsnedsättning när den uppmärksammas i skolan, hedersledamot och vetenskapligt råd i SSLF.

Ida Lindblad Leg psykolog, PhD vid Gillbergcentrum, medlem i arbetsgruppen för patientsäker utredning av lindrig intellektuell funktionsnedsättning när den uppmärksammas i skolan.

Föreläsningen kommer att beskriva lindrig intellektuell funktionsnedsättning när den uppmärksammas i skolan och rekommendationer för en patientsäker utredning.

Malin Kvarnung är överläkare i klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset och aktiva i forskargruppen Sällsynta diagnoser, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi KI.

Föreläsningens titel: Hur ska vi utreda barn med intellektuell funktionsnedsättning/autism? Erfarenheter från Klinisk genetik.

Eva Nordin-Olsson Distriktsläkare. Verksamhetschef för primärvården och skolläkare i Mora. Tidigare mångårig ordförande i Autism- och Asperger-förbundet samt nu styrelseledamot i SSLF.

Hur tar vi en bra funktionsanamnes vid utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar och varför är det viktigt?

Annika Janson docent, överläkare, specialist i barn- och ungdomsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset och Rikscentrum barnobesitas Stockholm samt Karolinska Institutet. Föreläsningstitel: Barnobesitas i Sverige och världen: tankar kring betydelsen för barnet, global hälsa och miljöaspekter och skolläkarens roll i arbetet för barns gynnsamma viktutveckling.

Katarina Steinfeldt Olbers Grundare och ordförande Barnendometriosfonden

Said Makari Överläkare obstetrik och gynekologi och medicinskt ansvarig för endometrioscenter vid Skånes universitetssjukhus

I Sverige finns det cirka 50 000 barn och unga (12-23 år) som lider av endometrios, medelåldern för diagnos är 37 år. Endometrios leder ofta till skolfrånvaro och sämre livskvalitet. Genom ökad kunskap kan skolläkare identifiera och hjälpa drabbade flickor att få tidiga vårdinsatser, diagnos och en bättre hälsa.


Kontakta oss

Frågor avseende konferensen:

Åsa Borulf
asa.borulf@orebro.se

Frågor avseende anmälan eller boende:

Resekompani AB
026-26 70 70
resor@resekompani.se


Hitta hit