TÄVLA FÖR INNOVATION & LÄTTVIKT

InfraLIGHTer Awards

Lättviktskonstruktioner för tillfälliga eller permanenta gång- och cykelbroar

Ambitionen är att värna innovation genom att hålla konstruktionslösningen öppen, men samtidigt visa på behov av klimatneutral byggnation. För att tävlingsbidragen ska bli relevanta för mottagande kommuner och andra infrastrukturägare utgår utmaningen från 3 scenarier. Scenarierna har valts utifrån behov som är representativa för beställare som Sveriges kommuner och Trafikverket.

Scenarier

1. Förbindelse över järnväg
2. Förbindelse över vattendrag utanför stadsmiljön
3. Förbindelse över bilväg i stadsmiljö

InfraLIGHTerAwards tävling 2022 utgår från fem materialtyper.

Material

• Betong
• Trä
• Komposit
• Stål
• Aluminium

Tävlingspris

Det bästa förslaget belönas med 100 000 SEK och erbjuds stöd för att kunna söka ytterligare projektmedel från programmen för att utveckla konstruktionen vidare. Vinnarna utses under hösten 2022. Varmt välkommen med er ansökan!

De tävlande

Vi vänder oss till er som har förmåga att ta fram relevanta innovativa lösningar som uppfyller tävlingens kriterier och har potential att implementeras. Att bygga innovativa konstruktionslösningar i lättvikt främjar den gröna omställningen. Alla organisationer som har ett svenskt organisationsnummer är välkomna att delta i tävlingen. Om det ingår en utländsk part som underleverantör till tävlingsbidraget, kan den utländska parten inte ta del av priset vid en eventuell vinst.

Tävlingsarrangörer

De två strategiska innovationsprogrammen LIGHTer och InfraSweden2030 gör 2022 en gemensam satsning för att stimulera innovativa lättviktskonstruktioner för infrastruktur. Med en innovationstävling vill vi få fram lösningar för klimatförbättrad och  mer resurseffektiv utveckling av transportinfrastrukturen.