Diabetes Akademi

Type 2-diabetes uddannelsesdage for praktiserende læger og konsultationssygeplejersker

24. - 25. SEPTEMBER 2021
Kolding

Tilmelding


På kurset vil behandlerteamet få styrket kompetencerne inden for:
• Organisering af jeres diabetesbehandling i praksis
• Opdatering omkring rollefordeling mellem almen praksis og hospitaler
• Den nyeste viden inden for type 2-diabetesbehandling
• Screening, risikostratificering og evidensbaseret behandling i forhold til type 2-diabetes guidelines

Akademiet er for praktiserende læger og konsultationssygeplejersker, som vil efteruddanne sig inden for type 2-diabetes

På Diabetes Akademi vil I som behandlerteam få løftet jeres kernekompetencer inden for type 2-diabetes med en opdatering på den nyeste viden inden for  området samt blive inspireret og få hjælp til at lave jeres egen diabetesplan.

På Diabetes Akademiet er undervisningen en blanding af teori og praksis med  case-baseret læring og workshops. I vil udarbejde konkrete handlingsplaner til implementering i jeres egen praksis.

Der vil på kurset være rig mulighed for at netværke og sparre med andre loka-le og regionale klinikker. For at optimere jeres udbytte af kurset og hjælpe med  implementeringen af læringerne, bliver I også tilbudt både et forberedende samt et opfølgningsmøde med jeres lokale diabeteskonsulent. I vil blive kontaktet af diabeteskonsulenten for at finde et tidspunkt, som passer jer. Til opfølgningsmø-det vil I gå i dybden med jeres diabetesbehandlingsplan.

Tilmeld dig allerede nu!

Der er rift om pladserne, så tilmeld jer gerne allerede i dag. Vi anbefaler, at klinik-ken er repræsenteret med både en praktiserende læge og en konsultationssyge-plejerske for at få det maksimale udbytte af akademiet.

Kontakt: Hvis du har spørgsmål, kontakt venligst reg@meetingplanners.dk