Vi ställer inte in, vi ställer om - Välkommen till Equalis digitala utbildningsdag i Allmän klinisk kemi!

Utbildningsdagen äger rum 10 november 2020 på webben.

Det traditionella användarmötet ersätts av en digital utbildningsdag. Programmet har tagits fram av Equalis expertgrupp för Allmän klinisk kemi och kommer att vara lika lärorikt, inspirerande och engagerande som tidigare.

Under den digitala utbildningsdagen är vi glada att kunna erbjuda deltagarna ett omfångsrikt program med interaktiva moment och chans till nätverkande. En del av dagen kommer ägnas åt workshop där intressanta ämnen kommer diskuteras i mindre grupp, se programmet för att välja den fråga just du vill diskutera.
Vi kommer att få ta del av flertalet presentationer rörande lipider, både med kliniska aspekter och mer laboratorienära aspekter såsom metodbyten. Vi kommer även att få fördjupa oss i interna kontroller; kan patientprover användas som realtids kontroll? Det hoppas vi att professor Huub van Rossum kan ge oss svaret på. Utöver detta kommer resultat från kvalitetssäkringsprogrammen att presenteras. Även i år finns den uppskattade programpunkten Landet runt, anmäl gärna en presentation!


Alla intresserade är välkomna att anmäla sig. Anmälan till mötet skall vara Equalis tillhanda senast den 8 november 2020

 

För mer information, klicka på ”Program” här till vänster.