Riksidrottsforum 12–13 november 2022
Riksidrottsforum (RIF) 2022 genomförs som ett fysiskt möte på Quality Hotel Friends i Solna. 

Riksidrottsforum (RIF) är mötesplatsen för dig som är förtroendevald eller generalsekreterare i ett specialidrottsförbund (SF), Riksidrottsförbundet eller SISU Idrottsutbildarna.

Specialidrottsförbunden har möjlighet att anmäla det antal deltagare de önskar. Nu formas idrottens framtid och vi ser därför gärna att SF anmäler så många unga förtroendevalda som möjligt för att ge dem chansen att delta och påverka idrottsrörelsens framtid.

Samtliga RF-SISU distrikt har möjlighet att anmäla två deltagare per distrikt förutom distriktsidrottschefen.

Under RIF får vi möjlighet att föra viktiga samtal om idrottsrörelsens utveckling.

RIF har genom åren haft olika teman – alla med det gemensamma att det handlar om framtiden och om förutsättningarna för att fortsatt vara en framgångsrik idrottsrörelse.

Ett annat syfte med RIF är att stämma av hur vi ”ligger till” i förhållande till beslut som togs på föregående och inför kommande stämma under Riksidrottsmötet (RIM).