TRANSPORTSEKTORN LADDAR TUNGT.

För att klara klimatmålen måste transportsektorn lämna det fossila bakom sig och huvudspåret är elektrifiering. Under detta eftermiddagsseminarium får du höra hur transport- och energibranschen gör gemensam sak för klimatet genom att elektrifiera tunga transporter.

Välkommen till Clarion Hotel SeaU i Helsingborg den 21 juni 13.00-16.00.
Seminariet, som går av stapeln i hotellets stora kongresshall, hålls på svenska och är öppet för allmänheten. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och mingla med utställare och partners under eftermiddagen. 

I Helsingborg bygger Volvo Truck Center i samarbete med Öresundskraft en laddstation för tunga lastbilar. Stationen blir den första i sitt slag och utformas för att möta logistikbranschens behov av tillgänglighet och planerbarhet men också det framtida energisystemets behov. Genom smart styrning ska stationen kunna fungera som en resurs vid tillfällen när tillgången på effekt är begränsad. 

Under det här öppna seminariet på svenska får du höra beslutfattare, transportköpare, fastighetsägare, åkare, lastbilstillverkare och regionala energibolag resonera kring hur klimatmålen ska nås och hur framsynta beslut idag banar väg för att uppnå klimatmålen i tid.

 

Detaljerat program för eftermiddagen kommer publiceras inom kort. Vi vill däremot redan nu tipsa om att hänga med oss även under förmiddagen, när vi öppnar dörrarna till samma lokal för eventet "Räcker elen till alla?"som du kan läsa mer om här. De två seminarierna passar utmärkt ihop och är ett måste för alla energiintresserade!

Välkommen till en laddad eftermiddag som tar upp en av nycklarna i klimatomställningen, nämligen hur vi ska elektrifiera transportsektorn.

Anmäl dig här

Talare

Affärs- och företagsutveckling, opinionsbildning, nätverk, talare, moderator, utbildare, policyutveckling
Malin Forsgren
2050
image of speaker
Moderator

Malin är partner på 2050 med fokus på affärsutveckling och påverkansarbete inom miljö och klimat för exempelvis transportsektorn, energibolag, byggbranschen samt avfall- och återvinningssektorn. En viktig del är att stötta företag att sätta och genomföra ambitiösa hållbarhetsmål. Hon har också varit projektledare för The Pathways Coalition, ett nätverk av företag som driver på för en snabbare omställning av tunga transporter, samt drivit Cleantech Östergötland, ett nätverk för miljöteknikföretag där hon arbetat för att koppla ihop hållbart företagande med lönsamhet, och är därtill föreläsare, TEDx talare och utbildare.

Corporate Sustainability Visionary & Intrapreneur
Sofia Leffler Moberg
 
image of speaker
Talare

Sofia Leffler Moberg har mer än 20 års erfarenhet av att jobba med hållbarhetsfrågor, under de senaste fyra åren som hållbarhetschef för Postnord group. Under åren har Sofia jobbat aktivt med att driva den samhällsförändring som är nödvändig för att begränsa den globala uppvärmningen och har upplevt hur klimatfrågan gått från att vara ett område bland andra till att vara en affärskritisk fråga som ligger högst på agendan. Sofia har en unik inblick i den stora utmaningen att ställa om transporter med fokus på effektivisering, fossilfria drivmedel och nu elektrifiering. Med stort engagemang kan Sofia ge inspiration och helhetsperspektiv på vad som ligger framför oss när hela transportsektorn ska elektrifieras.

VD
Anders Östlund
Öresundskraft
image of speaker
Talare

Anders Östlund är VD och koncernchef för Öresundskraft sedan 2008 – en östgöte på livslång och lycklig exil i Skåne. Han har närmare 25 års erfarenhet från energibranschen där han älskar att jobba då energi i alla dess former har stor inverkan på samhällets utveckling och människors vardag. För Anders Östlund är omställningen till ett hållbart energi- och transportsystem inte bara en hjärtefråga – den har format Öresundskrafts strategi för en bättre värld.

Commercial Electromobility Manager
Ebba Bergbom Wallin
Volvo Lastvagnar Sverige
image of speaker
Talare

Efter en start som ansvarig för elektriska kundlastbilspiloter arbetar Ebba nu som affärsområdesansvarig för elektromobilitet hos Volvo Lastvagnar Sverige. När MRF, tidningen Motorbranschen och Wayke utsåg bilbranschens mäktigaste kvinnor 2022 var det Ebba som tog hem första platsen för ”Mäktigast inom hållbarhet”. Tillsammans med Volvos återförsäljare och transportörer driver hon på omställningen för hållbarare transporter.

Director Business Development Electromobility
Henrik Engdahl
Volvo Lastvagnar Sverige
image of speaker
Talare

Med dryga tio års erfarenhet av teknik-, policy- och affärsutveckling för tunga elektrifierade fordon inom Volvo lastvagnar är det idag Henrik som bistår Volvo Trucks marknadsbolag vid etablering av laddinfrastruktur för tunga fordon.

Teamlead Business Innovation, Strategy & Innovation
Jessica Hård
Öresundskraft AB
image of speaker
Talare

Med lång erfarenhet från ledarskap och innovation inom den internationella energimarknaden samt industriella sektorn fokuserar Jessica nu på att skapa framtidens affärer hos Öresundskraft. Genom framtidsspaningar och intresse för nya teknologier och affärsmodeller är hon med och skapar samverkan över branschgränser. Laddstationen för tung trafik tillsammans med Volvo är ett bra exempel och en del av lösningen när energisystemet ställer om.

Projektledare
Andreas Josefsson
CLOSER vid Lindholmen Science Park
image of speaker
Talare

Andreas arbetar som projektledare vid innovationsplattformen CLOSER och är temaledare för området "Energiförsörjning till logistiksektorn". Han arbetar bland annat med det nationella initiativet REEL. En satsning där ledande svenska aktörer från näringsliv, myndigheter och universitet har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar.

Hållbarhetsspecialist
Maria Nilsson-Öhman
DHL Freight (Sweden) AB
image of speaker
Panelsamtal

Maria har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor inom privat och offentlig sektor sedan sin examen som civilingenjör från KTH 2001. De senaste 10 åren har hon varit verksam som specialist och chef inom logistikbranschen och där bidragit till att DHL Freight i Sverige har minskat sina utsläpp av klimatgaser med 48% sedan 2008. Med start i mars i år opererar DHL en helelektrisk lastbil med bruttovikt på 60 ton från Volvo Truck Center mellan Jönköping och Göteborg. Ett projekt där Maria varit med sedan planeringsstadiet.

VD
Victor Falkenklev
Falkenklev Logistik AB
image of speaker
Panelsamtal

Tredje generationen i familjeföretaget som på allvar börjat accelerera sin omställning till en elektrifierad fordonsflotta. Med bygget av en solcellspark i Perstorp satsar de på att bli självförsörjande när de laddar sina lastbilar vid en egen laddpark som också är under uppförande, fast i Malmö.

Transportchef Syd & Väst
Linn Wähler
ICA Sverige AB
Bild saknas
Panelsamtal

Linn har de senaste 15 åren arbetat med logistik och produktion och som transportchef syd & väst för ICA Sverige ansvarar hon för leveranser till hälften av Sveriges ICA butiker. I upphandlingar och flöden av transporter handlar det mycket om dialoger för att säkra effektiva och stabila flöden där varje kilometer räknas. Linn är väldigt angelägen om att bidra till framtiden, och som hon själv uttrycker det - Är man stor ska man vara snäll!

Agenda

12:00 Kaffet står framdukat och det finns möjlighet att mingla bland utställarna.
13:00 Programmet startar i Kongresshallen och moderator Malin Forsgren hälsar välkommen
Inledningstal av Sofia Leffler Moberg – Vägen till en fossilfri transportsektor
Anders Östlund talar om de regionala energibolagens roll som katalysator i elektrifieringen av fordonsflottan
Ebba Bergbom-Wallin delar med sig av Volvo Lastvagnars ambitioner och satsningar på e-mobilitet för tunga fordon
Jessica Hård och Henrik Engdahl om Öresundskrafts och Volvo Lastvagnar Sveriges sektoröverskridande samverkan på Ättekulla där två av samhällets mest fundamentala
system har sammankopplats och materialiserar ett helt nytt kunderbjudande.
14:30 Fika och mingel bland utställare
14:50 Andreas Josefsson om hur vi accelererar omställningen till elektrifierade transporter.
Maria Nilsson-Öhman och Victor Falkenklev i ett panelsamtal om hur logistikbolagen laddar
Anders Östlund i ett avslutande panelsamtal om utmaningar för logistikköpare och depåägare med bland annat Linn Wähler från ICA
16:00 Årets Tyngsta After Charge
Anmäl dig här