Välkommen till anmälan till Tulldagen Online 2023!
 

Tulldagen Online är ett digitalt halvdagsarrangemang för dig som arbetar med internationell handel, tull och transportfrågor. Innehållet på Tulldagen online 2023 är till stora delar detsamma som på de vanliga Tulldagarna. Dessutom får deltagarna tillgång till inspelningar av samtliga valbara seminarier som har ingått på de fysiska Tulldagarna.

Program

09:00 Välkommen

09:05 Aktuellt från Tullverket

Johan Norrman, överdirektör, Tullverket

09:25 Vad är på gång på tullområdet på kort & lång sikt

Stefan Björkencrona, Tullverket 

10.00 Paus

10.10 Panelsamtal: Aktuella frågor kopplade till internationell handel.

Sara Åhlen Björk, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping
Pernilla Johansson, senior ekonom Swedbank
Fredrik Svensson, advokat och partner Mannheimer Swartling Advokatbyrå

11.10 AI och internationell handel: Alla pratar om AI och hur det kan påverka olika branscher. Hur kan AI användas av företag och olika aktörer med internationell handel? Vilka är möjligheterna och vilka är riskerna? Vår föreläsare visar bland annat exempel med Generativ AI.

Troed Troedsson, framtidsspanare.

11.55 Tack för i år!

12.00 Digitala seminarier - Du får nu på egen hand titta på 9 förinspelade seminarier.
(Länk till dessa får du i samband med eventet)

 

Information

 • Förinspelade seminarier
 • CBAM – Klimattullar på import till EU
 • Nya frihandelsavtal på gång, PEM-reglerna och kumulation
 • Digitoll – digital tullhantering
 • Deklaration för tillfällig lagring – vad står näst på tur?
 • Nytt exportsystem 2024
 • Nyheter, erfarenheter och reflektioner – samtal kring AEO
 • På de fysiska Tulldagarna sker även ett samtal mellan Tullverket och lokalt AEO-företag. (Dessa ingår inte i Tulldagen online.)
 • Förenklad deklaration import – ett alternativ för dig?
 • Få koll på handelsrisker och efterlevnad
 • Aktuella klimatomställningsbeslut i EU och nationellt

Pris

Early-bird-pris tom den 14 augusti: Medlemspris  3 250 kr/person | Icke medlem 3 700 kr/person
Vid anmälan efter 14 augusti: Medlemspris 3 900 kr/person | Icke medlem 4 400 kr/person

* Medlemspris avser medlem i Handelskammaren eller Transportindustriförbundet. Alla priser är exklusive moms. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.