Välkommen till Svenskt Vattens seminarium om -
om nya dricksvattenföreskrifter

30 november 2022 | Quality Hotel Friends | Solna

Livsmedelsverkets nya dricksvattenföreskrifter kommer att träda i kraft 2023-01-01.
Genom de nya föreskrifterna kommer delar av EU:s dricksvattendirektiv 2020/2184 implementeras i Sverige.

Under seminariet kommer Livsmedelsverket att presentera de viktigaste nyheterna i dricksvattenföreskrifterna. 

SiS (Svenska institutet för standarder) kommer också att medverka för att presentera hur man kan använda den vägledning om användning av standarder för beredningskemikalier som håller på att tas fram.
Andra punkter på programmet som kommer att presenteras är hur dricksvattenlaboratoriers och kontrollmyndigheters arbete kommer att påverkas av de nya föreskrifterna.

Seminariet vänder sig till dom som arbetar med produktion, distribution, övervakning och kontroll av dricksvatten.

Välkommen med din anmälan!