Vi ställer inte in, vi ställer om - Välkommen till Equalis digitala utbildningsdag i Molekylärdiagnostik!

Utbildningsdagen äger rum 4 november 2020 på webben.

Det traditionella användarmötet ersätts av en digital utbildningsdag. Programmet har tagits fram av Equalis expertgrupp för molekylärdiagnostik och kommer att vara lika lärorikt, inspirerande och engagerande som tidigare. 

Under den digitala utbildningsdagen är vi glada att kunna erbjuda deltagarna ett omfångsrikt program med interaktiva moment och chans till nätverkande. Under förmiddagen kommer vi att få ta del av presentationer rörande bröstcancer, hemoglobinopatier och hemokromatos. Efter lunch fördjupar vi oss i temat lunga med föreläsningar om cystisk fibros och lungcancer. Dagen avslutas sedan med det aktuella ämnet akuta genetiska test vid virusorsakad luftvägsinfektion med tonvikt på covid-19, där vi har glädjen att lyssna till Mia Brytting från Folkhälsomyndigheten. 

Alla intresserade är välkomna att anmäla sig! Anmälan till mötet skall vara Equalis tillhanda senast den 1 november 2020. 

För mer information, klicka på ”Program” här till vänster.