Välkommen till Equalis användarmöte i Koagulation!

Mötet äger rum 23-24 januari 2020 på Radisson Blu Arlandia Hotel

Programmet har tagits fram av Equalis expertgrupp i koagulation. Det omfattar såväl uppföljning av kvalitetssäkringsaktiviteter inom området som presentationer om aktuella ämnen.

Årets användarmöte inleds med nyheter från Equalis och året som gått. Efter lunch följer ett APTT-block med föreläsningar om interferenser, knepiga fall och kurvor och användningen av pre-op APTT. Efter kaffet följer föreläsningar om genanalys med NGS, med bland annat fallexempel från Linköping och Göteborg. Vi avslutar första dagen med en middag i trevligt sällskap. Andra dagen inleds med ”Landet runt” då vi får höra presentationer från mötesdeltagare från olika delar av landet. Därefter får vi höra om snabbdiagnostik av HIT. Efter kaffet följer ett block om inkörning av koagulationsmetoder, innehållande metod- och reagensval, upplägg och resultat samt jämförelser. Därefter följer en presentation om en ny screeningmetod för DOAC. Vi avslutar mötet med nytt inom hemofilibehandling och vilka utmaningar detta medför för laboratorier.

Anmälan till mötet skall vara Equalis tillhanda senast den 11 december 2019 för att erhålla ordinarie pris. Det finns även möjlighet till utställning.

”Landet runt” är en programpunkt där du som deltagare erbjuds tillfälle att dela med dig av erfarenheter från den egna verksamheten. 

Alla intresserade är välkomna att anmäla sig. Anmälan till mötet skall vara Equalis tillhanda senast den 16 januari .

För mer information, klicka på ”Program” här till vänster.